Program Uprawnienia Budowlane 2019 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Program Uprawnienia Budowlane umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Testy w programie Uprawnienia Budowlane jako uzupełnienie nauki, polecamy także kandydatom ubiegającym się o uprawnienia architektoniczne.

Na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, często bardzo obszernych. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane przejdziesz przez proces egzaminacyjny szybko i bezproblemowo.

UWAGA! – Aktualizacja programu – WIOSNA / LATO 2019
Program Uprawnienia Budowlane został zaktualizowany do wymagań PIIB na sesję WIOSNA 2019 oraz wymagań IARP na sesję LATO 2019

Najlepszy program na uprawnienia budowlane

 • Program uprawnienia budowlane posiada dwa niezależne tryby pracy: „NAUKA” oraz „EGZAMIN” ,które ułatwiają szybką naukę i sprawdzanie wiedzy.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby aktów do nauki lub działów oraz sortowanie wg wymaganego stopnia znajomości
 • Szybkie zapamiętywanie dzięki funkcji „PYTAJ DO SKUTKU” oraz podpowiedziom do każdego pytania
 • Przegląd odpowiedzi, szczegółowe statystyki i historia wyników na wykresach
 • Unikalna baza pytań i odpowiedzi, duża powtarzalność na egzaminach sięgająca nawet 90%
 • Bezpłatne i nieograniczone aktualizacje programu w okresie obowiązywania licencji.
 • Każdy użytkownik otrzymuje aktualny zestaw ponad 3200 pytań na EGZAMIN USTNY z ostatnich 6 lat, z możliwością filtrowania wg rodzaju i specjalności oraz Izby (PIIB)
 • Program Uprawnienia Budowlane działa lokalnie na komputerze użytkownika i nie wymaga dostępu do internetu co gwarantuje szybkość działania

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień budowlanych oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

Tryb nauki

W tym trybie w programie wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych. Po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko.

Wybór aktów prawnych do nauki

Użytkownik ma możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby aktów prawnych do nauki. Dla wygody w programie zostały one pogrupowane w działy zgodnie z listą wymagań PIIB. Jednocześnie wyświetlana jest liczba wszystkich pytań oraz udzielonych odpowiedzi dla każdej pozycji oraz suma w poszczególnych działach.

Inteligentne podpowiedzi do pytań

Do każdego pytania zawartego w bazie, program wyświetla przypisany mu artykuł/paragraf aktu prawnego. Dodatkowo najważniejsze fragmenty związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź.

Pytaj do skutku

Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia powtórne wyświetlenie pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są tak długo, aż wszystkie odpowiedzi w danym akcie prawnym będą poprawne. Usprawnia to znacznie proces nauki, gdyż pozwala użytkownikowi skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy i szybko wyeliminować popełniane błędy.

Statystyki

Na każdym etapie nauki program Uprawnienia Budowlane umożliwia wyświetlenie szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych, błędnych odpowiedzi oraz postęp i wynik w procentach.

Wykresy

Program Uprawnienia Budowlane automatycznie zapamiętuje wyniki poprzednich testów. Wyniki następnie można wyświetlić na wykresach i obserwować postępy w nauce dla poszczególnych aktów prawnych, działów jak i całościowo.

 

Podgląd odpowiedzi

Na każdym etapie nauki użytkownik ma możliwość podglądu udzielonych odpowiedzi. Program  może wskazać wszystkie odpowiedzi, tylko poprawne, bądź tylko błędne. Dodatkowo odpowiedzi pogrupowano według konkretnego aktu prawnego.

Tryb egzamin – testy na uprawnienia budowlane

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane.

Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Wyniki przeprowadzonych egzaminów na uprawnienia budowlane są bieżąco są zapisywane oraz jest możliwość ich podglądu na czytelnych wykresach.

Pytania zawarte w bazie programu do nauki

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 97 aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane przeprowadzanym przez PIIB oraz IARP. W bazie programu dostępne jest ponad 2661  pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy budowlane BHP
 • Przepisy branżowe

Dodatkowe nigdzie nie publikowane pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań
 • Wiele innych przepisów branżowych

Lista aktów prawnych i liczba pytań dostępnych w programie Uprawnienia Budowlane: POBIERZ

Stan prawny pytań zawartych w programie

Przed każdym egzaminem Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje na swej stronie internetowej listę aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane w danej sesji egzaminacyjnej. Ponadto na tej liście przy każdej ustawie znajduje się stan prawny, który będzie obowiązywał.

Przykładowo, dla Ustawy Prawo Budowlane:

 • Jednolity tekst – Dz.U.13.1409
 • Zmiany – Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133

Aktualny stan prawny: WIOSNA 2019

 • Lista opublikowana przez PIIB na egzamin na uprawnienia budowlane Wiosna 2019 – POBIERZ
 • Lista opublikowana przez IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne Lato 2019 – POBIERZ

Lista aktów prawnych zawarta w programie – POBIERZ

Aktualizacje programu Uprawnienia Budowlane

Program Uprawnienia Budowlane aktualizowany jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw obowiązujących na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego.

Aktualizacje programu są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Instrukcję aktualizacji programu znajdziesz TUTAJ
Informacja o terminach i zakresach ostatnich aktualizacji SPRAWDŹ

Uprawnienia budowlane – prezentacja możliwości programu

TRYB NAUKI

TRYB EGZAMINU (TESTY)

Wersja DEMO

Zapraszamy do pobierania i testowania programu Uprawnienia Budowlane w wersji demonstracyjnej. Wersja testowa oferuje pełną funkcjonalność. Jedyną różnicą jest błędne wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi

Pobierz

Pełna wersja programu Uprawnienia Budowlane

Dokonaj zakupu

Wybór produktu/usługi:
Rodzaj licencji:Liczba sztuk:

Licencja podstawowa – na pierwsze stanowisko

[Windows] – Cena: 130zł brutto

Licencja dodatkowa – na kolejne stanowiska

[Windows] – Cena: 85zł brutto
Dodatkowo polecamy:

Licencja Android – promocja 2 w 1

[Android] – Cena: 70zł brutto – dla posiadaczy wersji na komputer ( warunki promocji )

Opracowanie Akty Prawne

egzamin na Uprawnienia Budowlane – Cena: 50zł brutto [ szczegóły ]
Dane kupującego:


Forma płatności:

Wystaw fakturę VAT

Dane do faktury VAT:
Akceptuję regulamin oraz umowę licencyjną

promocja2w1

Koniecznie sprawdź przed zakupem

Instrukcja i licencja programu

 • Umowa licencyjna na użytkowanie –  program Uprawnienia Budowlane – POBIERZ
 • Instrukcja obsługi – Uprawnienia Budowlane program do nauki- SPRAWDŹ

Pytania i problemy związane z programem należy zgłaszać pod adresem: kontakt@uprawnieniabudowlane.pl

Wymagania programu

 • System operacyjny Windows
 • Działająca wersja DEMO programu
 • Microsoft NET Framework 4 ( jeżeli nie ma, program automatycznie go zainstaluje)
 • Do instalacji oraz aktywacji program Uprawnienia Budowlane wymaga połączenia z internetem

Warunki zakupu

 • Przed zakupem licencji na użytkowanie programu Uprawnienia Budowlane należy koniecznie zainstalować i przetestować program w wersji DEMO
 • Zakup licencji na użytkowanie programu Uprawnienia Budowlane oznacza akceptację warunków umowy licencyjnej, regulaminu sprzedaży oraz regulaminu świadczenia pomocy technicznej
 • Faktury wystawiane są na żądanie Klienta i przesyłane w formie elektronicznej
 • Po wpłacie otrzymasz unikalny numer licencji, który przekształci program w wersji DEMO do wersji PEŁNEJ

Dotpay

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Umożliwia to szybkie i bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Dzięki temu użytkownik ma możliwość pobrania pliku natychmiast po dokonaniu wpłaty ( w przypadku płatności kartą bądź e-przelewem). Dla płatności realizowanych zwykłym przelewem, przekazem pocztowym, z sieci Moje Rachunki bądź Zapłać w Żabce plik wysyłany jest mailem po zarejestrowaniu wpłaty na koncie zgodnie z regulaminem sprzedaży.
Najdogodniejszy sposób płatności można wybrać po kliknięciu na przycisk Wykonaj przelew. Preferowany sposób to e-przelew lub płatność kartą.

128 KOMENTARZE

 1. Witam. Ściągnąłem sobie wersję demonstracyjną i odpowiedzi są złe (np. wysokość schodów do piwnic i na poddasze; zaznaczam że 20cm, program krzyczy, że 18cm) – tak jest tylko w demo czy to jakiś błąd programu?

  • Dokładnie tak jest. Wersja DEMO losowo wskazuje odpowiedzi. W wersji pełnej wszystkie odpowiedzi są wyświetlane poprawnie.
   ps. Z prawej strony głównego okna programu jest duży napis na czerwonym tle, który o tym informuje 😉

 2. W programie w wersji pełnej, po wybraniu pytań dot. instalacji sanitarnych pojawia się aż 2450 pytań. Duża część dotyczy kolei oraz mostów, bez powiązania w pytaniu z instalacjami. Chciałabym upewnić się czy jest to prawidłowa ilość pytań, czy jest to może jakieś błędne ustawienie przeze mnie programu?

  • Program aktualizujemy minimum 2 razy w roku po ogłoszeniu wymagań na dany egzamin przez PIIB/IARP
   W przypadku PIIB ogłoszenie wymagań następuje pod koniec lutego dla sesji wiosennej i pod koniec sierpnia dla sesji jesiennej.

   Aktualizacje programu są natomiast darmowe przez okres 1 roku od zakupu licencji, tak więc nie trzeba czekać z nauką do aktualizacji. Aktualizacje zwykle dotyczą kilku aktów prawnych/kilkunastu pytań.

  • Program aktualizujemy minimum 2 razy w roku po ogłoszeniu wymagań na dany egzamin przez PIIB/IARP
   W przypadku PIIB ogłoszenie wymagań następuje pod koniec lutego dla sesji wiosennej i pod koniec sierpnia dla sesji jesiennej.

   Aktualizacje programu są natomiast darmowe przez okres 1 roku od zakupu licencji, tak więc nie trzeba czekać z nauką do aktualizacji. Aktualizacje zwykle dotyczą kilku aktów prawnych/kilkunastu pytań.

 3. Jestem posiadaczem programu z 2016 roku i chciałem teraz zaktualizować program oraz dokupić wersję na telefon. Którą opcję mam wybrać, żeby wszystko działało?

  • Ostateczna aktualizacja odbywa się tak jak co sesję po ogłoszeniu wymagań przez PIIB. Dla sesji jesiennej PIIB ogłasza zwykle wymagania we wrześniu.
   Zwykle w międzyczasie czerwiec-wrzesień publikujemy przejściową aktualizację.
   Aktualizację są bezpłatne przez 1 rok od momentu zakupu licencji tak więc naukę można rozpocząć już dziś, a we wrześniu bezpłatnie aktualizować program.

 4. Za jakis czas szykuje się do egzaminu na uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy ten program bedzie odpowiedni do przygotowania się do egzaminu na tego rodzaju uprawnienia?

  • Tak, program jest odpowiedni dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień budowlanych. Po instalacji i uruchomieniu można wybrać dowolny zdawany zakres uprawnień budowlanych.

 5. Witam,

  Zakupiłem wersję Waszego programu na telefon oraz komputer. Ogólnie jestem zadowolony. Nauka jakoś posuwa się do przodu 🙂 Natomiast jestem zaniepokojony, ponieważ otrzymałem informację od kolegi, że mam zbyt małą liczbę pytań (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń) ja mam 2164 pytania, natomiast on twierdzi że ma ponad 4000 dla tej samej specjalizacji, czy jest to możliwe?

  • Liczba pytań w naszym programie jest realna oraz odpowiednia by przygotować się do egzaminów. Są to pytania zaktualizowane oraz obowiązujące w ostatnich latach ( a nie archaiczne ;0) . W przypadku 4000 pytań liczba ta wynika ze sztucznego dublowania tych samych pytań, podobnie lub tak samo brzmiących by potem pochwalić się ich liczbą.
   Niestety wiąże się to z faktem, iż użytkownik traci czas klikając potem dokładnie te same pytania i odpowiedzi wielokrotnie. Nie wspomnę już także o tym , iż uzyskiwane wtedy wyniki z nauki mogą nie być do końca miarodajne. Radzę więc porównać …

   • Dziękuję za odpowiedź. Także doszedłem do takich wniosków po bardziej szczegółowej rozmowie z kolegą.
    Kontynuuje zatem naukę z Wami i liczę, że się nie zawiodę! 🙂

 6. ktośmi powie skąd mogę sciągnąc program? bo zakupiłem licencje a nie moge znaleźc instalki do pobrania. szukam i szukam i nic XD

 7. PIIB nie publikuje formy znajomosci ale IA RP nadal ma spis aktow prawnych z okresleniem zakresu ich znajomości. Ten program tez pokrywa wymagania izby architektow i uprawnienia w specjalnosci architektonicznej?

 8. Czy licencja dotyczy uzytkownika czy urzadzenia? 🙂 W sensie, czy mozna zainstalowac program na kilku komputerach (praca, dom, drugi dom 😀 ) czy tylko na jednym?

 9. Witam, chciałam kupić licencję programu na androida. Czy jest możliwość kupienia jako podstawowa licencja a nie jako dodatkowa opcja?

 10. Witam. Mam pytanie odnośnie licencji na drugie stanowisko. Mamy zakupioną licencję na 1 stanowisko, co nastąpiło jakieś 3-4 miesiące temu. Ważność programu to 12 miesięcy. Czy zakup na drugie stanowisko, będzie jednoznaczny z tym, że będzie ważny przez 12 miesięcy czy skończy się z zakończeniem licencji na pierwsze stanowisko?

 11. super.
  Polecam. w łódzkim w sesji zimowej 2017r. 90% powtarzalności pytań z tego programu. Uczyłem się przede wszystkim z programu,pod koniec przeczytałem ustawy i rozporządzenia podane w teście tak dla ogólnego oglądu tematu i poszło aż miło. Zaliczenie Test zaliczony na 85% :-)) dzięki programowi

 12. Mam pytanie do dostawcy programu ( a może ktoś z Was wie). Czy można instalować na iPadzie (czy chodzi na iOS’ie)? Znacznie by to ułatwiło sprawę;)
  Dzięki

 13. W poprzedniej wersji programu dla specjalności inżynieryjno drogowej (wykonawcze) ile pytań było z warunków tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Teraz pytań jest 524 i są bardzo szczegółowe, dla drogowca w ogóle nieprzydatne. Wątpię żeby na egzaminie „drogowym” było pytanie o instalacje zimnej wody w szpitalach…

  • Zakres pytań dobierany jest w oparciu o wytyczne PIIB (link). Dla specjalności drogowej znajomość WT dla budynków jest wymagana.
   Dodatkowo od sesji jesień 2017 PIIB usunęło z wykazu informacje o stopniu znajomości ( szczegółowa lub ogólna ) oraz o wymaganych konkretnych fragmentach aktów, które z danej ustawy trzeba znać. Co sprawia, że wszystkie akty są teraz przynajmniej w teorii tak samo ważne.

   Nasz program umożliwia natomiast dowolny wybór aktów prawnych, można wybierać konkretne ustawy, działy lub mieszać wybór wg swoich preferencji w obrębie zestawu wymaganego przez PIIB.

   • Właśnie, tylko w teorii są tak samo ważne. Teraz niestety nie możemy w programie wybrać czy zakres pytań ma być ogólny czy szczegółowy. Pytania z WT dla budynków chciałbym opanować w zakresie ogólnym ,domniemam że pytań będzie dużo mniej niż 524.
    Proszę przemyśleć czy powrót do możliwości wyboru w programie stopnia znajomości aktu nie byłby dobrym rozwiązaniem.

    • Niestety musimy działać w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje.

     ps. PIIB nigdy nie podało dokładnej definicji co oznacza znajomość ogólna a co szczegółowa, więc tak naprawdę była to tylko wskazówka a nie konkret. Przykładowo jeżeli jest 500 pytań z WT to nie ma możliwości nauczyć się ich w zakresie ogólnym, gdyż nie ma informacji , które konkretnie pytania są ogólne a które szczegółowe. Więc zasadniczo możliwości są tylko dwie albo się ich uczyć albo nie uczyć 😉

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here