uprawnienia

Odpowiedź forum utworzona

Wpisy 1 - 15 (175 w sumie)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Uprawnienia budowlane a stanowisko #13862
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Z podanego opisu wynika niestety, iż takie czynności wykonywane nie zostaną zaliczone jako praktyka zawodowa. Są one bowiem związane bardziej z obowiązkami urzędniczymi. Natomiast praktyka do uprawnień budowlanych powinna wiązać się z wykonywaniem czynności na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych.

  Miejsca i formy odbywania praktyki zawodowej

  W odpowiedzi na: Uprawnienia budowlane a stanowisko #13861
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Takie stanowisko bardziej kojarzy się z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu instalacji sanitarnych, niż z kierowaniem i nadzorem nad robotami.
  Jeżeli faktycznie wykonywane są czynności fizyczne przy instalacjach to taka praktyka nie będzie odpowiednia do uprawnień budowlanych.

  W odpowiedzi na: Praktyka do uprawnień budowalnych sanitarnych. #13860
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Tak, dokładnie w kolumnie od – do należy wpisać faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia praktyki na danej inwestycji. Natomiast w kolumnie łączna ilość tygodni należy przeliczyć ilość czasu proporcjonalnie do faktycznego czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach.

  Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

  W odpowiedzi na: Energetyka – Uprawnienia projektowe #13857
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Zwykle razem z dokumentami kwalifikacyjnymi na uprawnienia budowlane izby wymagają przedłożenia jedynie wykazu prac projektowych, przy których się uczestniczyło.

  W przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane do projektowania, w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia izba ma prawo zarządzać przedłożenia prac projektowych, przy sporządzaniu których kandydat brał udział.

  Wpisanie danych praktykanta w tabelce na projekcie znacznie ułatwia sprawę, gdyż jasno wynika z tego, iż taki projekt był sporządzany z jego udziałem. Natomiast brak takiego podpisu nie przekreśla takiej praktyki. W takim wypadku zwyczajowo wystarczy potwierdzenie na pierwszej stronie takiej kopii, przez kierownika praktyki zawodowej, iż praktykant brał udział w jego sporządzaniu. Oczywiście najlepiej w formie podpisu i pieczątki oraz, krótkiego oświadczenia.

  Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

  W odpowiedzi na: Jakie uprawnienia budowlane po kierunku budownictwo? #13784
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Ukończone studia na kierunku budownictwo dają chyba największe możliwości wyboru jeżeli chodzi o ubieganie się o uprawnienia budowlane.

  Z tytułem magister inżynier budownictwa możesz ubiegać się o uprawnienia w specjalności:
  – architektonicznej
  – konstrukcyjno-budowlanej
  – inżynieryjnej mostowej
  – inżynieryjnej drogowej
  – inżynieryjnej kolejowej KOB
  – inżynieryjnej hydrotechnicznej
  – inżynieryjnej wyburzeniowej
  – instalacyjnej sanitarnej

  Tak więc przekrój specjalności jest naprawdę szeroki. Oczywiście w zależności od specjalności Twoje wykształcenie może być odpowiednie lub pokrewne. Tak więc ostatecznie zakres i rodzaj uprawnień będzie się różnił.

  Dokładne dane uzyskasz korzystając z naszego kalkulatora. Wybierz drugi stopień na kierunku budownictwo:

  Kalkulator specjalności uprawnień

  W odpowiedzi na: Uprawnienia elektryczne a stopień studiów #13770
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Uzyskanie wykształcenia II stopnia na kierunku elektrotechnika zakończonego tytułem magister inżynier pozwoli na ubieganie się o uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych. Jest to bowiem wykształcenie odpowiednie wg wymagań rozporządzenia ws przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  Ukończony kierunek studiów na I stopniu ma przy tym mniejsze znaczenie ale powinna to być uczelnia techniczna, a jego ukończenie wiązać się powinno z uzyskaniem tytułu inżyniera.
  Na chwilę obecną takie są interpretacje izb inżynierów. Oczywiście ostateczna kwalifikacja następuje w momencie złożenia dokumentów do okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która dokona ich oceny pod kątem formalnym i merytorycznym.

  Więcej informacji w artykule:

  Uprawnienia budowlane gdy jedynie drugi stopień studiów jest odpowiedni

  W odpowiedzi na: Praktyka zawodowa, instalacje i sieci elektryczne #13721
  uprawnienia
  Opiekun forum

  W przypadku praktyki na budowie do uprawnień w specjalności instalacyjnej elektrycznej można podać charakterystyczne parametry budynku/ obiektu typu powierzchnia użytkowa, całkowita, kubatura oraz liczba kondygnacji. Tak by komisja miała świadomość o jaki rodzaj i skalę obiektu chodzi.

  Natomiast z charakterystycznych parametrów dla instalacji elektrycznych mogą to być: napięcia znamionowe instalacji, rodzaj ochrony przeciwporażeniowej, bilans mocy oraz przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe lub technologiczne. Zwykle takie dane znajdują się w opisie technicznym branżowym do wykonywanego zakresu instalacji.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 week temu przez uprawnienia.
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Dokumenty składane razem z wnioskiem w sprawie kwalifikacji na uprawnienia budowlane nie są niestety zwracane przez komisję kwalifikacyjną. Nawet po zakończeniu postępowania trafiają do archiwum do celów dowodowych.

  Gdy składamy dokumenty można wówczas złożyć ich uwierzytelnioną kopię lub poprosić o uwierzytelnienie oryginału pracownika okręgowej izby. Natomiast po złożeniu oryginałów jest już niestety za późno.

  Można jeszcze spróbować kontaktu z izbą, ale to już zapewne kwestia indywidualnej decyzji.

  Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

  W odpowiedzi na: Wykształcenie, a uprawanienia #13669
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Ukończenie studiów drugiego stopnia oraz uzyskanie tytułu zawodowego magister inżynier na kierunku Elektrotechnika powinno umożliwić ubieganie się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

  Kalkulator wykształcenia i praktyki

  Dodatkowym wymaganiem będzie konieczność odbycia roku praktyki projektowej i 1,5 roku praktyki na budowie.

  Wypadku gdy I stopnień studiów jest nieodpowiedni praktykę zawodową będzie można rozpocząć dopiero po ukończeniu właściwego ( czyli w tym wypadku kierunku II stopnia ) studiów wyższych.

  Proszę pamiętać, iż ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje komisja kwalifikacyjna PIIB po przeanalizowaniu złożonych dokumentów.

  W odpowiedzi na: Stan prawny przepisów na egzamin na uprawnienia budowlane #13659
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Przed każdą sesją egzaminacyjną PIIB jak i IARP publikują wykaz przepisów oraz norm, jakie będą wymagane na egzaminach na uprawnienia budowlane. W wykazach zawarta jest lista aktów jak i wprowadzone zmiany. Przykładowo wykaz przepisów na egzamin wiosna 2021 w PIIB.

  W każdym wykazie jest podana informacja jaki stan prawny przepisów będzie obowiązywał na egzaminie. Przykładowo w PIIB dla sesji wiosennej zwykle obowiązuje stan prawny na pierwszy dzień roku 1.1, natomiast w wypadku sesji jesiennej jest to pierwszy lipca 1.7.

  Tak więc nie ma już potrzeby aktualizacji informacji od tego czasu i wystarczy wydrukować przepisy z podanym stanem prawnym.

  Program Uprawnienia Budowlane

  W odpowiedzi na: Kiedy informacja o egzaminie na uprawnienia budowlane #13628
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych paragraf 10 najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu wnioskodawca powinien otrzymać informacje w tej sprawie.
  Komisja kwalifikacyjna przesyła zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane wg ustalonego wzoru.

  Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu

  Na dzień dzisiejszy do wyznaczonego terminu egzaminu 28 maja 2021 pozostało blisko 2 miesiące, tak więc jest jeszcze czas.

  W brew pozorom brak informacji od komisji kwalifikacyjnej do tej pory to dobra informacja. Kontaktuje się ona bowiem z kandydatami w tym wypadku jedynie w razie konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
  Jeżeli więc nie było do tej pory informacji to z dużym prawdopodobieństwiem może świadczyć iż wszystko z złożonym wnioskiem jest OK.

  Oczywiście naukę na egzamin warto rozpocząć już wcześniej. Aby się spokojnie przygotować potrzebne jest zwykle 2-3 miesiące na naukę.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 week, 5 days temu przez uprawnienia.
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Problem weryfikacji wykształcenia w tym wypadku jest niestety dosyć skomplikowany i ciężko jest jednoznacznie udzielić odpowiedzi czy wykształcenie będzie zaliczone.

  Wynika to z następujących faktów:
  1/ Jakie przedmioty na Twoim kierunku zostaną zaliczone jako pokrywające się z kierunkiem wiodącym dla danej specjalności.
  2/ Na jakiej uczelni wybrano kierunek wiodący do porównania ( są czasem różnice).
  3/ Wg jakiego roku dokonano takiego porównania.

  Z Twoich wyliczeń wyszło niewiele ponad 30% czyli de facto na granicy. Nawet drobna różnica w interpretacji może zdecydować o kwalifikacji lub odrzuceniu takiego wykształcenia.
  Ostatecznie decyzja o kwalifikacji należy do komisji kwalifikacyjnej, a ona wydaje decyzje dopiero po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty. Więc wiąże się to z ryzykiem finansowym.

  Alternatywnie są też przeprowadzane dyżury członków OKK ( przynajmniej przed pandemią były ), na których można zadać takie pytania. Ale tutaj już zależy na kogo z komisji się trafi i czy będzie na tyle kompetentny by udzielić wiążącej odpowiedzi.
  Opcjonalnie można też wysłać prośbę o interpretacje emailem lub pismem, natomiast zwykle odpowiedzi są ogólnikowe i sprowadzają się do zdania, iż ” ostateczną decyzję podejmuje OKK po zapoznaniu się z kompletem dokumentów”

  Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki

  W odpowiedzi na: Testy na uprawnienia budowlane 2021 – gdzie szukać? #13607
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Testy na uprawnienia budowlane i architektoniczne publikowane są od czasu do czas przez komisje kwalifikacyjne PIIB i IARP. Natomiast są dwa podstawowe problemy takich testów:

  1 / Zwykle izby publikują testy raz na kilka lat. W związku ze zmieniającym się stanem prawnym, część pytań staje się już nieaktualna. Trzeba to na bieżąco sprawdzać w przepisach.
  2/ Publikowane testy na uprawnienia nie posiadają wskazanej poprawnej odpowiedzi. Izby publikują treść pytania oraz trzy odpowiedzi do wyboru.

  W przypadku egzaminu na uprawnienia budowlane w PIIB najnowsza wersja testów pochodzi z 2018 roku. Testy na uprawnienia budowlane PIIB – 500 pytań. W tym zestawie jest 500 pytań z różnych dziedzin budownictwa.

  Przykładowy test egzaminacyjny na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej IARP – uprawnienia architektoniczne przykładowy test

  Po sieci krążą także słynne już testy excele z pytaniami publikowanymi przez PIIB. Natomiast nimi już raczej nie warto sobie głowy zawracać gdyż najmłodsze pochodzą z 2006 roku.

  Aktualne pytania i testy na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne znajdziesz przede wszystkim w naszym programie do nauki na egzamin. Nauka do testów będzie również znacznie wygodniejsza i zdecydowanie szybsza. Nasz program do nauki jest dostępny na komputery i telefony.

  Program Uprawnienia Budowlane

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 week, 5 days temu przez uprawnienia.
  W odpowiedzi na: Pytania na ustnym 2021 (jesienna 2020) #13605
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Część osób, która egzamin na uprawnienia budowlane ma już za sobą zdaje relacje i podaje pytania z ustnego tutaj:

  Egzamin na uprawnienia – Twoje wspomnienia

  W odpowiedzi na: Normy na egzamin na uprawnienia budowlane #13603
  uprawnienia
  Opiekun forum

  Większość norm dotyczących budownictwa jest chroniona prawami autorskimi, które należą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zakup takich norm od PKN może okazać się sporym problemem finansowym dla osoby ubiegającej się o uprawnienia, gdyż koszt pojedynczej normy może sięgać ponad 100 zł.

  Można tutaj następujące porady:
  1/ Część firm posiada wykupione dostępy do norm. Warto zapytać swojego pracodawcę, w szczególności gdy jest to firma projektowa.
  2/ Wszyscy członkowie PIIB mają dostęp od norm związanych z budownictwem za pomocą portalu PIIB. Można zapytać o to swojego kierownika praktyki.

  Darmowy dostęp do norm budowlanych dla członków PIIB


  3/ Niektóre okręgowe samorządy zawodowe oferują darmowe dostępy do norm dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. Na ten moment wiemy o podlaskiej PIIB.

  Darmowe normy dla kandydatów na uprawnienia w Podlaskiej PIIB

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 week, 5 days temu przez uprawnienia.
Wpisy 1 - 15 (175 w sumie)