Skip to main content

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – dane kontaktowe

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul.Odrzańska 22, 50-114 Wrocław dos@dos.piib.org.pl (71) 337-62-30, (71) 337-62-50, (71) 337-62-53 (71) 337-62-40 Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul.Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz kup@piib.org.pl (52) 366-70-52, (52) 366-70-54 (52) 366-70-59 Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul.Bursaki 19, 20-150 Lublin lub@piib.org.pl (81) 534-78-12 (81) 534-78-12 Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul.Kazimierza Wielkiego […]

Czytaj więcej

Inżynierowie mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Inżynierowie budownictwa mogą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Umożliwia to ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy   Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami opublikowana 30 września br. w Dzienniku Ustaw nr 161 pod poz. 1279. Ustawa ta rozszerza krąg osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych o inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. O zmianę […]

Czytaj więcej