Kategorie
Praktyka

Przykład wypełnionej książki praktyki zawodowej – uprawnienia wykonawcze

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

przy sporządzaniu projektów / na budowie (zapisywać w oddzielnych

częściach w książce)

Lp. obiektu Data rozpoczęcia i zakończenia praktyki na obiekcie

Data zapisu cotygodniowego

Informacje o obiekcie, przy którego projektowaniu lub realizacji uczestniczy osoba odbywająca praktykę zawodową (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja, konstrukcja obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane) Charakter czynności pełnionych w czasie

odbywania praktyki zawodowej (zapis cotygodniowy)

Pełniona funkcja techniczna. Potwierdzenie i opinia (co najmniej raz na 1 miesiąc) przez osobę kierującą praktyką, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności
1 2 3 4 5
1

od:

02.04.2004

do:

30.11.2004

Charakterystyka obiektu:

–     budynek wolnostojący

–     mieszkalny, jednorodzinny

–     lokalizacja: na stoku o nachyleniu 15%, teren otwarty

–     kubatura V=850m3

–     konstrukcja monolityczna: fundamenty płytkie, ławy prostokątne, zbrojone, ściany: jednowarstwowe „Poroterm”, stropy: gęstożebrowe typu FERT, więźba drewniana, stropodach ocieplony, wentylowany, dach pokryty dachówką ceramiczną

–     instalacje: wodna kanalizacyjna (przyłącze), elektryczna, gazowa

pełny etat

inżynier budowy

02.04.2004

06.04.2004

organizacja placu budowy,

udział w pracach geodezyjnych,

wytyczenie budynku w terenie,

zabicie ław drutowych,

przygotowanie organizacji robót ziemnych,

roboty ziemne będą wykonane mechanicznie,

ziemia z wykopów będzie zagospodarowana na terenie działki

źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa – piib.org.pl

2 odpowiedzi na “Przykład wypełnionej książki praktyki zawodowej – uprawnienia wykonawcze”

shazza może łaskawie przeczytaj całość artykułu

Przykładowo ubiegając się o uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno budowlanej nie powinno się wpisywać czynności takich jak:

* wytyczenie budynku, pomiary geodezyjne
* roboty wyburzeniowe ( gdyż to jest w zakresie specjalności wyburzeniowej)
* roboty instalacyjne
* inwentaryzacja
* przedmiary i rozliczenia podwykonawców

Oczywiście jedna czy nawet kilka wzmianek odnoście innych specjalności nie przekreśla szans na pozytywną weryfikację, bo przecież dobry kierownik budowy powinien mieć także wiedzę ogólnobudowlaną. Należy jednak uważać by te wpisy nie stały się obszerniejsze niż roboty z zakresu uprawnień o jaki się staramy.

Sami przeczycie sobie! Proszę wejść na tej stronie na wątek „czego NIE wpisywać w książkę praktyki zawodowej”. Poniżej cytat:
„…Przykładowo ubiegając się o uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno budowlanej nie należy wpisywać czynności takich jak:
– wytyczenie budynku, pomiary geodezyjne…”
Tymczasem powyżej wymienione są prace geodezyjne i tyczenie budynku…Ręce opadają…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *