Kategorie
Praktyka

Wypełnianie książki praktyki zawodowej – porady

Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w „Książce praktyki zawodowej” – zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania. Stronę tytułową książki należy odpowiednio wypełnić. W „Książce praktyki zawodowej” należy: wymienić…

Kategorie
Praktyka

Praktyki studenckie a praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Zzgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,…

Kategorie
Praktyka

Przykład wypełnionej książki praktyki zawodowej – uprawnienia wykonawcze

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ przy sporządzaniu projektów / na budowie (zapisywać w oddzielnych częściach w książce)

Kategorie
Praktyka

Książka praktyki zawodowej – uprawnienia projektowe

Przykład wypełnionej książki praktyk dla uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – część projektowa.

Kategorie
Praktyka

Przykład wypełnionej książki praktyki zawodowej

Poniżej zestawiono wypełniony dziennik praktyk do uprawnień budowlanych. Wpisy do książki odpowiednie dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej. Wpisy dotyczą części – szczegółowy przebieg praktyki zawodowej. Oprócz tego w pierwszej części dziennika należy wypisać wszystkie obiekty,…