Ustawa o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach – konsultacje 2017

Ruszyły konsultacje społeczne projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, który w założeniu ustawodawcy ma dostosować obowiązujące przepisy do zmian związanych z wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

Do poznania ostatecznego kształtu ustawy, zgodnie z powyższym schematem pozostało jeszcze kilka kroków, natomiast te aktualne są w naszej opinii najważniejsze. Znając tempo wprowadzania niektórych ustaw przez ustawodawcę można się spodziewać zmian już od najbliższych sesji egzaminacyjnych.

Założenia projektu ustawy

Projekt zakłada, iż wszelkie przepisy związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną członków samorządów zawodowych (PIIB, IARP) oraz organizację i zadania tych samorządów oraz prawa i obowiązki członków, które dotychczas zawarte były w:

  • ustawie prawo budowlane (Dz.U.16.290)
  • ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.16.1725)
  • ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.17.1073)

zostaną przeniesione do jednego aktu prawnego, który w sposób kompleksowy ureguluje powyższe kwestie.

Dodatkowo projekt wprowadza regulacje odnoszące się do zasad wykonywania zawodu urbanisty, zasad uzyskiwania przez nich kwalifikacji zawodowych oraz zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów, które w 2014 „zniknęły” z uregulowań prawnych.

 

Zmiany istotne dla inżynierów budownictwa i architektów

Zmiany w wymaganiach i uzyskiwaniu uprawnień budowlanych

Zmiany w uprawnieniach architektów

 

Treść ustawy

Pobierz projekt ustawy

Przeczytaj rówież

1 myśl na “Ustawa o architektach inżynierach budownictwa oraz urbanistach – konsultacje 2017”

  1. Kpina, Porównanie architektów do lekarzy, a sprowadzenie inżynierów do producentów sprzętu medycznego jest obraźliwe. Jeśli porównywać architektów i inżynierów budownictwa to można z lekarzami, ale różnych specjalności.
    Większość wypowiedzi architektów (szczególnie na tematy zawodowe) jest niemerytoryczna, używane są slogany, a nie argumenty, zakres wiedzy technicznej oraz z zakresu prowadzenia dużych inwestycji przeważnie oscyluje na poziomie dobrze wykształconego ucznia budowlanej szkoły zawodowej.

Pozostaw odpowiedź Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *