Skip to main content

Pliki cookie

Jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych w tym serwisie. Jeżeli się na to zgodzisz, zachowamy na Twoim komputerze tzw. plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o klikaniu z Twojego komputera. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Wiele stron internetowych zapisuje na […]

Czytaj więcej

Budżet PIIB na rok 2013 czyli na co idą pieniądze ze składek

Jak co roku Polska Izba Inżynierów opublikowała założenia budżetowe na rok 2013. Możemy się z niego dowiedzieć między innymi: [tlt_header important=”3″]Przychody[/tlt_header] Jak nietrudno się domyślić głównym źródłem przychodów Izby są nasze składki członkowskie, które w sumie stanowią 8 244 000,00 zł ( 114500 członków x 72zł/rok ). Ponadto dochód stanowią opłaty za postępowanie wnoszone przez […]

Czytaj więcej

Darmowy dostęp do norm budowlanych dla członków PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się online poprzez portal członkowski PIIB. (link) [tlt_header important=”3″]Zakres dostępnych norm określają wyróżniki:[/tlt_header] [tlt_list type=”bullet-4″] [tlt_list_item ]ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane[/tlt_list_item] [tlt_list_item ]ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna[/tlt_list_item] […]

Czytaj więcej

PIIB – Podwyżka składek członkowskich w 2013 roku

W dniach 6 i 7 lipca 2012 odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r. W czasie dwudniowych obrad PIIB dokonano podsumowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w […]

Czytaj więcej

PIIB przeciwko planom deregulacji

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z członkami Grupy B-8 wyraziła sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej zawody: budowlane, finansowe i transportowe. Swoje niezadowolenie członkowie Grupy B-8 wyrazili w pismach do Premiera RP Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunta Niewiadomskiego. Członkowie Grupy B-8 w piśmie do Z. Niewiadomskiego zauważyli, że zgodnie […]

Czytaj więcej

Druga transza deregulacji – Planowane zmiany w uprawnieniach budowlanych

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 02.10.2012 opublikowało projekt ustawy ułatwiającej dostęp do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych zwany „drugą transzą deregulacyjną”. Planowane zmiany  obejmuje zawody, których regulacja pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projektowane zmiany dotyczące uprawnień budowlanych: [tlt_header important=”3″]Zmiany w specjalnościach uprawnień[/tlt_header] Uprawnienia budowlane będą udzielane w specjalnościach: […]

Czytaj więcej

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2012 – Zdawalność i statystyki

Jak podała Polska Izba Inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane w 2012 roku przystąpiło w obydwu sesjach 5778 kandydatów. Pomyślnie przez egzamin testowy i ustny przeszło 4921 inżynierów. [tlt_header important=”3″]Wiosenna sesja egzaminacyjna[/tlt_header] Do egzaminu przystąpiło 2986 kandydatów, z czego egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 2457 osób. Zdawalność egzaminu testowego wyniosła ponad 90%. Gorsze wyniki […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego 2014

Aktualny na rok 2014 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. [tlt_infopanel id=”818″] Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: [tlt_list type=”bullet-4″] [tlt_list_item] przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych [/tlt_list_item] [tlt_list_item] przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one […]

Czytaj więcej