Kategorie
Egzamin Statystyki

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2012 – Zdawalność i statystyki

Jak podała Polska Izba Inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane w 2012 roku przystąpiło w obydwu sesjach 5778 kandydatów. Pomyślnie przez egzamin testowy i ustny przeszło 4921 inżynierów.

Wiosenna sesja egzaminacyjna

Do egzaminu przystąpiło 2986 kandydatów, z czego egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 2457 osób. Zdawalność egzaminu testowego wyniosła ponad 90%. Gorsze wyniki uzyskiwano natomiast za egzaminie ustnym. Jako powód podaje Izba zmianę sposobu przeprowadzania egzaminu – teraz około 50% pytań, to pytania indywidualnie dla każdego kandydata opracowane na podstawie jego książki praktyki zawodowej.
Ogólna zdawalność egzaminu w skali całego kraju wyniosła ponad 82%. Najlepsze wyniki osiągano w Izbach: Mazowieckiej, Małopolskiej, Śląskiej i Pomorskiej.

Jesienna sesja egzaminacyjna

Egzamin testowy i ustny z wynikiem pozytywnym zakończyło 2465 osoby. Zdawalność egzaminu wyniosła 86%. Egzaminu testowego nie zdało 239 kandydatów.
Największą liczbę uprawnień budowlanych nadano w specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej: 1013
  • instalacji sanitarnych: 550
  • drogowej: 327

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych kandydatom, które pozytywnie przeszły proces egzaminacyjny, wręczane są podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania, kilka miesięcy po egzaminach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *