Kategorie
Zmiany

Zmiany w ustawie Prawo budowlane kwiecień 2019

W internetowym Dzienniku Ustaw pojawiła się długo oczekiwana przez wszystkich inżynierów i architektów nowelizacja Ustawy Prawo budowlane Dz.U. 2019 poz. 695. Zmiany opublikowano 15.04.2019 natomiast, ich wejście w życie zaplanowano na 30.04.2019

Powody zmiany w ustawie Prawo budowlane

Zasadniczym celem wprowadzonych w ustawie zmian jest konieczność dostosowania zapisów w artykule 14 dotyczącym uprawnień budowlanych do wytycznych zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.02.2018. W wydanym orzeczeniu Trybunał uznał część przepisów dotyczących dopuszczenia ograniczenia zakresu uprawnień w innych rozporządzeniach za niezgodne z konstytucją oraz wyznaczył ustawodawcy termin 1 roku na dokonanie stosownych poprawek.

Zakres zmian w Prawie budowlanym

Ustawodawca przyjął najłatwiejszy sposób dokonania zmian, to znaczy cały Rozdział 4 Zakres uprawnień budowlanych rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którym zawarte były m.in. zakwestionowane przez TK zapisy ograniczające zakres uprawnień został przeniesiony do artykułu 15a ustawy Prawo budowlane.

Dodatkowo dokonano zmian formalnych w nazewnictwie uprawnień budowlanych w zakresie kolejowym, które wcześniej funkcjonowały jako jedna specjalność kolejowa. W nowelizacji PB wprowadzono natomiast 2 oddzielne specjalności: kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym i kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Skutki zmian w Prawie budowlanym

Najważniejszym skutkiem wprowadzonych w ustawie Prawo budowlane zmian będzie przywrócenie możliwości nadawania uprawnień budowlanych i architektonicznych. Przypomnijmy, iż po upływie wyznaczonego przez TK terminu wprowadzenia zmian ( 13.02.2019 ) dotychczasowe przepisy straciły w tym zakresie ważność i nadawanie uprawnień zostało formalnie zablokowane.

Dramaturgii dodaje tutaj fakt iż do najbliższych egzaminów w sesji wiosennej w PIIB i letniej w IARP zostało już bardzo mało czasu.

Prawo budowlane – zmiana Dz.U. 2019 poz. 695

Pobierz pełny tekst zmian ogłoszonych w Prawie budowlanym.

POBIERZ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *