Kategorie
Informacje Samorządy

Uwagi PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu konsultacji publicznych w sprawie projektów ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa. Kolejne instytucje przedstawiają swe stanowiska oraz uwagi. Na koniec października ukazała się opinia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tym zakresie.

Ustawa o architektach i inżynierach budownictwa – uwagi PIIB – październik 2018

  1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wnioskuje o połączenie ustawy o inżynierach budownictwa i architektach oraz regulowanie dwóch zawodów w formie jednego aktu prawnego – tak jak to ma miejsce w obecnym stanie prawnym.
  2. Izba protestuje przeciwko zachwianiu równowagi pomiędzy funkcjami architekta i inżyniera budownictwa i podporządkowanie inżynierów architektom wraz z samorządem zawodowym. PIIB uważa, iż inżynier budownictwa miałby zostać podporządkowany i uzależniony w zakresie wykonywania funkcji innemu samorządowi – IARP zgodnie z planowanym brzmieniem art.9 ust. 2 ustawy o inżynierach budownictwa. Takie podporządkowanie jest prawnie niedopuszczalne i sprzeczne z samodzielnością wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest funkcja inżyniera budownictwa.
  3. Izba inżynierów protestuje przeciwko wprowadzeniu w proponowanych przepisach, wyraźnej dysproporcji oraz nieuzasadnionego uprzywilejowania zawodu architekta. Głównie poprzez brak możliwości sporządzania projektów architektonicznych przez inżynierów budownictwa oraz ograniczenie uprawnień inżynierów poprzez podporządkowanie ich izbom architektów w niektórych przypadkach.
  4. PIIB domaga się wprowadzenia zapisów potwierdzających, iż zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego – tak jak przewidywał wcześniejszy projekt ustawy.
  5. PIIB wnioskuje o usunięcie z projektu możliwości nadawania specjalizacji techniczno-budowlanych w ramach określonych specjalności uprawnień budowlanych, która obecnie nie spełnia swej roli, a w nowych przepisach miałaby być warunkiem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Izba proponuje pozostawienie dotychczasowych wymagań dla rzeczoznawców, z dodatkowym warunkiem, iż wymagany okres praktyki zawodowej liczono by po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
  6. W uwagach PIIB pojawia się również propozycja by zlikwidować możliwości uzyskania uprawnień budowlanych przez osoby z dyplomem mistrza. Taką możliwość wprowadziła w 2014 roku ustawa deregulacyjna.
  7. Izba inżynierów poddaje w wątpliwość możliwość szybkiego wprowadzenie w życie opiniowanych projektów ustaw. Ustawodawca przewidział wejście w życie ustaw zaledwie 14 dni od ich ogłoszenia, co ze względu na zakres i dużą rangę zmian wydaje się być bardzo krótkim okresem. Graniczną datą w tym wypadku jest 12.09.2019 zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 roku. ( K 39/15)
  8. PIIB uważa iż zmiany w opiniowanych aktach prawnych nie realizują w pełni zaleceń wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygnatura K39/15 gdyż nie wyznaczone zostały jasne granice uprawnień budowlanych – nie określono dostatecznie dokładnie co może wykonywać inżynier budownictwa a co architekt.

Wszystkie uwagi Polskiej Izby inżynierów Budownictwa

Pobierz

Podsumowanie

Wygląda więc na to, iż obecnie lobby architektów w rządzie ma przewagę, o czym świadczy obecny kształt proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury przepisów. Od pewnego czasu Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłasza swoje uwagi i protesty, natomiast jak na razie nie poprawia to przyszłej sytuacji inżynierów budownictwa. Z niecierpliwością czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie uregulowania zawodów architekta i inżyniera budownictwa, których drogi coraz bardziej się rozchodzą.

W odpowiedzi na “Uwagi PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *