Okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęły przyjmowanie dokumentów kwalifikacyjnych do wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku. Czasu jak zwykle jest mało, a sytuację dodatkowo komplikuje niejasna sytuacja prawna związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 39/15) , który blisko rok temu uznał część przepisów dotyczących nadania uprawnień za niekonstytucyjne i zobligował ustawodawcę do ich zmiany w ciągu 1 roku. Proces legislacyjny przebiega bardzo wolno i jest ryzyko sparaliżowania przebiegu przyjmowania wniosków i kwalifikacji o czym informuje na profilu facebookowym Mazowiecka OIIB, która przyspiesza proces kwalifikacji

Chcieliśmy poinformować iż w związku wątpliwą sytuacją legislacyjną podjęliśmy decyzję, iż wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2019 można składać od 21 stycznia do dnia 12 lutego 2019

Terminy składania dokumentów w okręgowych izbach

IZBATERMIN
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 23.01 do 01.02
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 08.01 do 07.02
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwado 09.02
Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 21.01 do 12.02
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwado 01.02
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 28.01 do 08.02
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 21.01 do 12.02
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwado 31.01
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 28.1 do 08.02
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwado 12.02
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwado 07.02
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 02.01 do 01.02
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwado 12.02
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 16.01 do 01.02
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 21.01 do 13.02 (obowiązuje rejestracja terminów)
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwaod 07.01 do 08.02

 

Uwaga! Wyżej wymienione terminy dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego oraz osób, które w poprzedniej sesji złożyły dokumenty ale nie przystąpiły do egzaminu mogą się różnić. Szczegóły prosimy sprawdzić na stronach właściwej okręgowej izby.

Termin egzaminu na uprawnienia budowlane WIOSNA 2019

Egzamin testowy (pisemny) na uprawnienia budowlane we wszystkich okręgowych izbach inżynierów odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku. O terminach egzaminów ustnych poinformują izby, kandydatów po zaliczeniu egzaminu testowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here