Kategorie
Egzamin

Szczegółowy zakres egzaminu ustnego

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 5 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. Liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):

uprawnienia bez ograniczeń łącznie  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi –  10 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów:   34 na 50 możliwych,

uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi –  8 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów:    27 na  40 możliwych.

uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi –  8 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów:    27 na  40 możliwych.

uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi –  6 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów:   20 na 30 możliwych.

uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza –  6 pytań w tym:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadania projektowego albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy Wymagana liczba punktów:   20 na 30 możliwych,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *