Kategorie
Egzamin

Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane

Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego. Wzór protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.

Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.

Pozytywny wynik egzaminu

Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji Okręgowej z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie osobom, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania.

Negatywny wynik egzaminu

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

Sesja egzaminacyjna JESIEŃ 2018 – statystyki uprawnień i zdawalność

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *