Kategorie
Egzamin Statystyki

Sesja egzaminacyjna JESIEŃ 2018 – statystyki uprawnień i zdawalność

Podczas XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która odbyła się jesienią 2018 roku uprawnienia uzyskało 2581 osób.

Do egzaminu testowego zakwalifikowało się 3846 kandydatów, z czego 968 zdawało go w trybie poprawkowym. Podczas tej sesji natomiast złożono 2960 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

W ustnej części egzaminu wzięło udział 3471 osób. Są to kandydaci przystępujący do niego po raz pierwszy jak i „poprawkowicze” z lat poprzednich.

Zdawalność egzaminów

Średnia zdawalność w przypadku egzaminu pisemnego wynosiła 79%. Natomiast egzamin ustny z pozytywnym wynikiem zakończyło ponad 74% zdających. Warto tutaj podkreślić, iż zdawalność z roku na rok systematycznie spada.

Łącznie w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2581 kandydatów uzyskało uprawnienia budowlane.

Statystyki nowych uprawnień w okręgowych izbach

Tradycyjnie najwięcej nowych uprawnień budowlanych nadano w Mazowieckiej OIIB – 382. Kolejne miejsca w rankingu zajęły izba Małopolska – 275, Śląska – 264 oraz Wielkopolska – 220 i Dolnośląska – 215.

PIIB podkreśla, iż w latach 2003 do 2018 zostało nadanych 69 969 nowych uprawnień budowlanych.

Ze statystkami z poprzednich sesji egzaminacyjnych można się zapoznać pod adresem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *