Kategorie
Egzamin

Szczegółowy zakres egzaminu pisemnego

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat, test egzaminacyjny zawiera:

na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: –   90 pytań testowych w tym:

 • 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 9 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu – 135 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 68

na uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi  –   75 pytań testowych w tym:

 • 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 7 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu  – 115 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 57

na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi –   60 pytań testowych w tym:

 • 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu  – 90 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 45

na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi  –   45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu  – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza  –   45 pytań testowych w tym:

 • 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • 4 pytania z postępowania administracyjnego.

Łączny czas trwania egzaminu – 70 minut
Wymagana liczba pozytywnych odpowiedzi – 34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *