Kategorie
Aktualności

Nowe „stare” uprawnienia kolejowe w 2019 roku

Opublikowana 15 kwietnia 2019 roku nowelizacja ustawy Prawo budowlane której głównym celem była naprawa niekonstytucyjnych przepisów dotyczących uprawnień budowlanych wprowadziła dodatkowo formalne zmiany w nazewnictwie oraz klasyfikacji uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej.

Zamieszanie z uprawnieniami kolejowymi

Formalna definicja uprawnień kolejowych w przepisach była skomplikowana i sprzeczna z zasadami logiki. Otóż w ustawie Prawo budowlane jednoznacznie wymieniono obowiązujące specjalności uprawnień budowlanych oraz zdefiniowano je jako uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez żadnego dodatkowego podziału.Tymczasem w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie specjalność inżynieryjna kolejowa została dodatkowo podzielona na dwa odrębne zakresy: kolejowe obiekty budowlane i sterowanie ruchem kolejowym.

Fragment wykazu kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności z rozporządzenia:

W rozporządzeniu odnoszono się do niewymienionych w ustawie Prawo budowlanych specjalności uprawnień, które więc formalnie nie istniały. Do tej rozbieżności odniósł się także Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 2018 roku, który ostatecznie uznał niezgodność rozporządzenia w tym zakresie z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 Ustawy Prawo budowlane.

Zmiany w uprawnieniach kolejowych kwiecień 2019

Nowelizacja Prawa budowlanego z 15 kwietnia 2019 roku formalnie wprowadza dotychczas nieuregulowane w ustawie specjalności uprawnień budowlanych kolejowych:

  • uprawnienia w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • uprawnienia w specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wydaje się więc, iż od wejścia w życie nowelizacji tj. 30.04.2019 prawne unormowanie uprawnień w specjalności kolejowej w obowiązujących przepisach będzie jednolite i spójne.

Nie wiadomo natomiast co będzie z wcześniej nadanymi uprawieniami kolejowymi w oparciu o przepisy niezgodne z ustawą Prawo budowlane. Organy samorządu zawodowego inżynierów, dotychczas nie odniosły się publicznie do tego zagadnienia. Na chwile obecną ich unieważnienie jest jednak mało prawdopodobne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.