Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie długo zapowiadana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak podaje ministerstwo:

” celem jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.”

Prace nad nowelizacją trwały od początku 2016 roku.

Jakie główne zmiany zmiany wprowadza nowelizacja

  • Główną ze zmian jest określenie minimalnej powierzchni mieszkania: 25 m2. W nowelizacji zaproponowano zniesienie minimalnej powierzchni poszczególnych pomieszczeń na rzecz wyznaczenia minimalnej powierzchni całego lokalu mieszkalnego.
  • Usunięto zapis nakazujący projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę wyłącznie w łazience. Dodatkowo usunięto zapis mówiący o tym, o wyposażeniu kuchni oraz wprowadzono regulacje mające na celu dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego, połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji.
  • Wprowadzono obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług a także stacji paliw pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci.
  • Zwiększono również szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m oraz odniesiono wymaganą odległość od słupa i ściany w garażu do dłuższej krawędzi stanowiska postojowego, a nie jak ma to miejsce obecnie do boku samochodu.
  • Wprowadzono zapisy dotyczące odległości samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz wymiary miejsc parkingowych dla tego typu pojazdów.

Prezentacja zmian w rozporządzeniu

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało prezentację obrazującą zakres zmian wprowadzonych do rozporządzenia. Można się z nią zapoznać pod adresem.

Tekst nowelizacji rozporządzenia

 

Pobierz

 

Jednolity tekst rozporządzenia ze zmianami

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity 2018

 

5 KOMENTARZE

  1. Czy w związku ze zmianą wykazu Polskich Norm obliczenia konstrukcyjne można wykonywać od 01.01.2021 roku jedynie na podstawie PN – EN ?

Pozostaw odpowiedź uprawnienia budowlane Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here