Kategorie
Egzamin

Egzamin na uprawnienia budowlane – Ustawy i rozporządzenia

Poniżej zestawiono listę podstawowych ustaw i rozporządzeń wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane dla każdej specjalności. Pliki są aktualne na grudzień 2010, zebrane w jednym miejscu by ułatwić naukę i ograniczyć czas na żmudne przeglądanie  serwisów prawnych.

Wszystkie pliki w jednym katalogu:

Lista plików:

Lista plików:

 1. BHP przy robotach budowlanych.pdf
 2. kodeks cywilny.pdf
 3. Kodeks pracy – dzial 10.pdf
 4. KPA.pdf
 5. Rozporzadzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.pdf
 6. Rozporzadzenie MI w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.pdf
 7. Rozporzadzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia..pdf
 8. Rozporzadzenie MI w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.pdf
 9. Rozporzadzenie MI w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.pdf
 10. Rozporzadzenie MI w sprawie systemow oceny zgodnosci.pdf
 11. Rozporzadzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.pdf
 12. Rozporzadzenie MI w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub.pdf
 13. Rozporzadzenie MPiPS w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych.pdf
 14. Rozporzadzenie MPiPS w sprawie ogolnych przepisow BHP.pdf
 15. Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.pdf
 16. Rozporzadzenie MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.pdf
 17. Rozporzadzenie MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.pdf
 18. text_ujednolicony_prawo_bud.pdf
 19. Ustawa o normalizacji.pdf
 20. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pdf
 21. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.pdf
 22. Ustawa o wyrobach budowlanych.pdf
 23. warunki techniczne uzytkowania  bud mieszkal Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836.pdf
 24. WarunkiTechniczne.pdf
BHP przy robotach budowlanych.pdf
kodeks cywilny.pdf
Kodeks pracy – dzial 10.pdf
KPA.pdf
Rozporzadzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia..pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie systemow oceny zgodnosci.pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.pdf
Rozporzadzenie MI w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub.pdf
Rozporzadzenie MPiPS w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych.pdf
Rozporzadzenie MPiPS w sprawie BHP przy rzecznych pracach transportowych.pdf
Rozporzadzenie MPiPS w sprawie ogolnych przepisow BHP.pdf
Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.pdf
Rozporzadzenie MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.pdf
Rozporzadzenie MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.pdf
Rozporzadzenie MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Kopia.pdf
text_ujednolicony_prawo_bud.pdf
Ustawa o normalizacji.pdf
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pdf
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.pdf
Ustawa o wyrobach budowlanych.pdf
warunki techniczne uzytkowania  bud mieszkal Dz.U. z 1999 nr 74 poz. 836.pdf
WarunkiTechniczne.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *