Kategorie
Statystyki

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – zima 2010

Ponad 2260 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2010 r. Średnia zdawalność wyniosła 88,08%.

Do pierwszego etapu jesiennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju 2568 osób. Najwięcej zdających było w izbie śląskiej (ponad 310 osób), następnie mazowieckiej (ponad 300), małopolskiej (ponad 230), pomorskiej (ponad 220) i dolnośląskiej (ponad 200). Najmniej osób zdecydowało się na egzamin pisemny w izbach: lubuskiej (ponad 60) oraz opolskiej (ponad 50).

Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane dopuszczono w kraju ponad 2360 osób. W sumie we wszystkich izbach okręgowych egzamin ustny zdało ponad 2260 osób. Najlepiej odpowiadali zdający egzamin ustny w izbach: podkarpackiej, opolskiej i lubelskiej.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdawały egzamin, to szczególne wydarzeniem dla każdej z nich i dla każdej z okręgowych izb. Towarzyszy im zawsze podniosła atmosfera. Pierwsze ceremonie odbędą się już w połowie stycznia 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *