Kategorie
Egzamin

Egzamin na uprawnienia budowlane 2015 – zakres wiedzy i umiejętności

Opublikowano nowy zakres wiedzy i umiejętności na egzamin pisemny i ustny zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nowością jest położenie większego nacisku na wiedzę dotyczącą zagadnień BHP na egzaminie pisemnym oraz wprowadzenie jednego zadania praktycznego projektowego bądź związanego z prowadzeniem budowy zgodnie z zakresem uprawnień o jakie stara się kandydat.
[tlt_header important=”2″]Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru oraz części ustnej.[/tlt_header]
[tlt_header important=”3″]Pytania z części pisemnej dotyczą:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item]ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (70% pytań)[/tlt_list_item]

[tlt_list_item]warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (20% pytań)[/tlt_list_item]

[tlt_list_item]postępowania administracyjnego (10% pytań)[/tlt_list_item]

[/tlt_list]

[tlt_header important=”3″]Część ustna[/tlt_header]

egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega, w tym z pytań dotyczących:

[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item]umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej oraz z zakresu danej specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;[/tlt_list_item]
[tlt_list_item]z jednego pytania obejmującego część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega.[/tlt_list_item]
[/tlt_list]

 Szczegółowy zakres pytań oraz warunki przeprowadzania egzaminu pisemnego w roku 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *