Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Wykaz przepisów na uprawnienia architektoniczne – LATO 2023

Wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2023

Izba Architektów RP opublikowała najnowszy wykaz aktów prawnych, którego znajomość będzie obowiązywał na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2023.

Wykaz aktów prawnych w aktualnej sesji zawiera 57 pozycji, tak więc dokładnie tyle samo ile wymagane było w sesji zima 2022.

Kandydatów zdających obowiązuje stan prawny przepisów ustalony na dzień 28 lutego 2023 r.

wykaz IARP lato 2023

Wykaz przeznaczony jest dla osób ubiegających się o uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi ( bez ograniczeń oraz w zakresie ograniczonym ), uprawnienia do:

  • projektowania bez ograniczeń
  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • projektowania w ograniczonym zakresie 
  • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie 

z określeniem niezbędnego zakresu znajomości przepisów:

  • S – znajomość szczegółowa – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania.
  • O – znajomość ogólna – oznacza, iż wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.

Wykaz przepisów LATO 2023 – uprawnienia architektoniczne

Pobierz wykaz wymaganych przepisów na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *