Egzamin na uprawnienia architektoniczne – komplet aktualnych aktów prawnych

Zestawy ustaw i rozporządzeń wraz ze wymaganych za egzaminie na uprawnienia architektoniczne. Jednolite i aktualne przepisy dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych przygotowane zgodnie z wymaganiami IARP. Możliwość samodzielnego wydruku z plików PDF.