Kategorie
Akty prawne

Warunki techniczne

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2019.

Tekst rozporządzenia zawiera zmiany wprowadzone w warunkach technicznych od 01.01.2018 (Dz.U.2017.2285).

Warunki techniczne PDF tekst jednolity

 

Pobierz

 

Aplikacja Warunki Techniczne na Android

Aplikacja Warunki Techniczne 2019 na Android

Aplikacja Akty prawne na Android

Aplikacja Akty Prawne na Android

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.