Kategorie
Egzamin Terminy

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane 2023

Termin egzaminów na uprawnienia budowlane i architektoniczne w 2023 roku, w PIIB i IARP. Sesja wiosna jesień oraz lato zima.

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane są każdorazowo ustalane przez właściwe krajowe komisje kwalifikacyjne inżynierów budownictwa oraz architektów. Przepisy obligują izby do przeprowadzania co najmniej dwóch sesji egzaminacyjnych w ciągu roku. W przypadku PIIB termin egzaminu przypada zwykle w maju ( sesja wiosenna ) oraz listopadzie ( sesja jesienna ). IARP natomiast zwyczajowo ustala terminy w czerwcu ( sesja lato ) oraz grudniu ( sesja zima ). Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w 2023 roku przygotowaliśmy zestawienie terminów sesji egzaminacyjnych w izbach inżynierów oraz architektów.

Egzamin na uprawnienia budowlane terminy sesji w 2023 roku

 • sesja egzaminacyjna wiosna 2023 – termin egzaminu testowego ustalono na 26 maj 2023 roku
 • sesja egzaminacyjna jesień 2023 – egzamin odbędzie się 17 listopada 2023 roku

Egzamin na uprawnienia architektoniczne – termin w 2023 roku

Egzaminy na uprawnienia architektoniczne ustalono w następujących terminach:

 • sesja lato 2023 – egzamin odbędzie się 2 czerwca 2023 roku
 • sesja zima 2023 – egzamin odbędzie się 1 grudnia 2023 roku

Podane powyżej terminy egzaminów w PIIB i IARP dotyczą rozpoczęcia sesji egzaminacyjnych. Sesje rozpoczynają się egzaminem pisemnym ( testowym ). Osoby, które uzyskają wynik pozytywny są następnie kwalifikowane do egzaminów ustnych. Ich terminy ustalane są już indywidualnie przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w zależności od specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień oraz liczby zdających.

Jakie rodzaje i specjalności uprawnień na egzaminach?

Egzaminy na uprawnienia budowlane w PIIB organizowane są dla następujących specjalności uprawnień budowlanych:

 • konstrukcyjno-budowlana
 • inżynieryjnej drogowa
 • inżynieryjnej kolejowa
 • sanitarna
 • elektryczna
 • inżynieryjna hydrotechniczna
 • inżynieryjna wyburzeniowa
 • telekomunikacyjna
 • inżynieryjna mostowa

W ramach danej specjalności można ubiegać się o uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym.

IARP organizuje egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia w specjalności architektonicznej, do projektowania i/lub kierowania w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń.

Co zrobić aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Zasadniczym warunkiem dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz udokumentowanej praktyki zawodowej. Wymagania różnią się w zależności od specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień.

Warunkiem koniecznym jest także złożenie kompletu dokumentów kwalifikacyjnych w ustalonym przez komisję terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *