Kategorie
Pytania użytkowników

Termin ważności uprawnień budowlanych

Jak wygląda sprawa z uprawnieniami po zdanym egzaminie ?
Czy jeżeli zda się egzamin jest przymus pracowania na danym stanowisku przez minimum 5 lat jeśli chodzi o kierowanie robotami budowlanymi, jeżeli chce się żeby uprawnienia miały ważność ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.


Odpowiedź

Uprawnienia budowlane nie mają terminu ważności, więc takiego obowiązku nie ma.

Aby wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie oprócz posiadania samych uprawnień, należy być także czynnym członkiem izby – co wiąże się z koniecznością opłacania składek członkowskich ( około 600 zł/ rok )

 

16 odpowiedzi na “Termin ważności uprawnień budowlanych”

1. Jak długo ważny jest zdany egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń?
2. Czy jeśli złożę teraz wniosek o wpis do izby oraz opłacę ubezpieczenie oc, a np. po 2 latach będę chciała zawiesić członkostwo to będzie problem z ponownym przystąpieniem do członkostwa?
3. Czy w przypadku ponownego przystąpienia do izby, po kilkuletniej przerwie należy uregulować opłaty także za lata, w których członkiem się nie było?

1. Jeżeli egzamin został zaliczony w całości tzn pisemny i ustny to zostaje wydana decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych, która jest ważna bezterminowo.
2. Nie nie będzie problemu wystarczy ponownie złożyć wniosek o wpis na listę członków.
3. Jeżeli były jakieś zaległości w opłatach to tak. Natomiast jeżeli po pewnym czasie zrezygnuje się z członkostwa wysyłając wniosek do izby to nie.

Dzień dobry. Czy opiekun praktyk asystenta projektanta musi mieć więcej niż 5 lat uprawnień ? Czy już tego nie ma. Dziękuję za odpowiedź.

mam uprawnienia budowlane ale nie pracowałem w zawodzie i nigdy nie przystapiłem do izby dziś mam nową prace w której potrzebuję posługiwać się czy wystarczy złożyć deklarację przystąpienia do izby czy coś jeszcze ? a co opłatą jak ona będzie ?

W takim wypadku należy przystąpić do izby i opłacić składki oraz ubezpieczenie i można działać w zawodzie.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków do wykazu osób mogących sporządzać świadectwa energetyczne budynków może być wpisana osoba, która posiada uprawnienia budowlane. Czy taką osobą może być osoba, która była członkiem izby, ale została zawieszona lub wykreślona?

Tutaj liczy się raczej samo posiadanie decyzji o nadaniu uprawnień. Należy jednak uważać na ubezpieczenie gdyż będąc członkiem PIIB na się je niejako z automatu.

Czy uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie po rozszerzeniu do uprawnień bez ograniczeń (oczywiście w tym samym zakresie i specjalności) tracą ważność czy można posługiwać się jednymi i drugimi.

Nie tracą, natomiast wtedy posługiwanie się uprawnieniami ograniczonymi nie ma za bardzo sensu.

A czy jest obowiązek płacenia składek tzn. jeżeli nie wykonuję samodzielnej funkcji w budownictwie (nie pracuję w zawodzie), to i tak muszę płacić składki?

Nie ma obowiązku płacenia składek, jeżeli nie chcemy wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeżeli jesteś czynnym członkiem najlepiej jest zawiesić członkostwo w izbie. Gdy po prostu przestaniesz płacić składki po pół roku izba skreśla z listy członków. Przywrócenie będzie się wiązało z opłatą oraz koniecznością uregulowania zaległości.

A jak chcemy wrócić do zawodu to jakie są opłaty po 74 roku życia .okazuje się że emerytura to.śmierć na stojąco

Jeżeli ktoś posiadał uprawnienia i był członkiem samorządu ale został zawieszony, to płaci jedynie opłatę za przywrócenie ( około 100 zł ) no i oczywiście musi opłacić składki bieżące ( około 500 zł na rok ) oraz ewentualne zaległości jeżeli były.

witam,
Przykładowo, jeżeli zdobyłem uprawniania np w 1998 roku, zawiesiłem je w 2022; chcę je przywrócić w 2023, czy w związku z wpisem jest konieczność uregulowania „zaległości” za 5 lat czy też tylko np. 1 rok.

Jeżeli nie ma zaległych opłat to trzeba tylko opłacić opłatę za przywrócenie i oczywiście bieżące składki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *