Kategorie
Pytania użytkowników

Uprawnienia drogowe a wyrobiska górnicze

Zamawiający w jednym z przetargów publicznych wymaga, aby kierownik budowy posiadał następujące uprawnienia:

“uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej”

Czy takie uprawnienia istnieją czy z automatu uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do kierowaniem robotami na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej?


Odpowiedź

W ustawie Prawo Budowlane określone zostały uprawnienia inżynieryjne drogowe ( do kierowania i/lub projektowania ).

W rozporządzenia umożliwiają one:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów

  2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust

Nie umożliwiają one automatycznie wykonywania odpowiednich robót na terenach górniczych. ( które wymagają odrębnych uprawnień). Mówi o tym Ustawa Prawo Budowlane

Art.2.
1.Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2.Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1)prawa geologicznego i górniczego-w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów
górniczych;

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *