Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Przepisy na egzamin – uprawnienia architektoniczne ZIMA 2021

Zestawienie przepisów budowlanych, które będą wymagane na egzaminach IARP na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2021

Na początku września Izba Architektów opublikowała wykaz przepisów, których znajomość będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2021.

Rodzaje i zakresy uprawnień architektonicznych

W wykazie tym razem znalazło się 57 ustaw i rozporządzeń, tak więc dokładnie tyle samo ile obowiązywało na egzaminach w sesji letniej. Wykaz przygotowano dla następujących rodzajów i specjalności uprawnień architektonicznych:

  • projektowanie bez ograniczeń
  • kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • projektowanie w ograniczonym zakresie
  • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
  • projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Stopień znajomości przepisów

Przy każdym z przepisów znajduje się opis wskazujący na wymagany zakres znajomości: ogólny lub szczegółowy.

  • Znajomość szczegółowa oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest znajomość całości przepisów tego aktu, z umiejętnością ich zinterpretowania.
  • Znajomość ogólna oznacza, iż wymagana jest umiejętność praktycznego posługiwania się danym aktem prawnym w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje

Wymagany stan prawny

Jak podaje IARP kandydatów przystępujących do egzaminów testowych i ustnych obowiązuje znajomość wymienionych w zestawieniu przepisów, według stanu prawnego na dzień 30 września 2021.

Wykaz przepisów na egzamin IARP ZIMA 2021

Pobierz wykaz aktów prawnych na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji ZIMA 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *