Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka zawodowa w urzędzie miejskim

Witam. 5 lat pracowałem w urzędzie miejskim w dziale drogownictwa, na samodzielnym stanowisku. Zajmowałem się rozwiązywaniem problemów na budowie wespół z inspektorem nadzoru, dokonywałem pomiarów, robiłem kosztorysy,dokonywaliśmy odbiorów oraz koordynowaliśmy i sprawdzaliśmy pracę na budowach inwestycji drogowych. Czy taka praca zalicza się do praktyki na budowie, oraz kto ją potwierdza w przypadku gdy byłem jedynym pracownikiem w urzędzie zajmującym się infrastruktura drogowa. Czy moze być to podpis inspektora nadzoru?


Odpowiedź

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza możliwość odbywania praktyki zawodowej w jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują zadania związane z zarządzaniem drogami publicznymi.

Praktyka w takim wypadku powinna polegać na wykonywaniu czynności bezpośrednio na terenie budowy związanych z fachowym ocenianiem zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjnych itp. Warto także wspomnieć, iż wymagany okres praktyki ulega w takim wypadku dwukrotnemu wydłużeniu, w stosunki do pracy w firmie wykonawczej bezpośrednio na budowie.

Praktykę taką należy odbyć pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. W przypadku pracy w UM najczęściej potwierdza praktykę inny pracownik zatrudniony w urzędzie. Ostatecznością mógłby być kierownik budowy natomiast to mogłoby prowadzić do konfliktu interesów

Inspektor nadzoru niestety nie będzie odpowiedni gdyż, PIIB nie akceptuje praktyk nadzorowanych przez osoby na tym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *