Kategorie
Pytania użytkowników

Rozszerzenie uprawnień – jaki zakres pytań

W 2018 w sesji zimowej zdałem egzamin na uprawnienia konstrukcyjne projektowe bez ograniczeń. Teraz w sesji letniej 2019 podchodzę do uprawnień konstrukcyjnych wykonawczych bez ograniczeń. Zgodnie z prawem budowlanym Art.12 Punkt 4d: „Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującego przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane „.
Co to w rzeczywistości znaczy?
Będę zdawał z zakresu tylko tych ustaw których nie miałem na projektowych? Zatem nie będę zdawał egzaminu z 2 głównych dokumentów prawo budowlane i warunki techniczne , ponieważ miałem je w zakresie na egzaminie z uprawnień projektowych?
2 pytanie czy dotyczy to tak tak samo egzaminu ustnego jak i pisemnego?


Odpowiedź

Z opisu wynika, iż przypadek robienia uprawnień budowlanych do kierowania po zdobyciu uprawnień do projektowania nie spełnia ustawowego warunku rozszerzenia. Rozszerzenie może dotyczyć tego samego rodzaju uprawnień – rozszerzenie uprawnień

W informacji o dopuszczeniu do egzaminu powinna być informacja o zmniejszonych wymaganiach do egzaminu oraz jego zakresie. ( jeżeli zdający „łapie się ” na warunki rozszerzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *