Kategorie
Pytania użytkowników

Wykształcenie dla uprawnień telekomunikacyjnych

Skończyłem studia inżynierskie kierunek Informatyka, Specjalizacja Technologie sieciowe.
Moje pytanie jest takie czy jest taka możliwość przystąpienie do:
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
gdyż z wymienionych kierunków pierwszego stopnia ukończenie studiów są: telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacja. Wyżej wymienione kierunki są zbliżone do mojego kierunku oraz mojej specjalizacji tym bardziej pracuję w telekomunikacji i chciałbym do takich uprawnień przystąpić o ile jest to możliwe.


Odpowiedź

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa wykaz kierunków odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności uprawnień. Tak jak Pan zauważył kierunku Informatyka, Specjalizacja Technologie sieciowe nie ma na liście odpowiednich.

Obecnie głównym i najprostszym do wprowadzenia kryterium weryfikującym czy wykształcenie jest odpowiednie jest zgodność nazwy ukończonego kierunku z wymaganymi, wymienionymi w rozporządzeniu.

Jeżeli nazwa kierunku nie jest zgodna można także weryfikować wykształcenie poprzez analizę przedmiotów na ukończonym kierunku i sprawdzeniu czy co najmniej jedna trzecia programu studiów ( wg punktacji ECTS ) odpowiada temu z kierunku wymaganemu dla danych uprawnień. Jest to jednak procedura skomplikowana i jej wynik może zależeć od interpretacji komisji kwalifikacyjnej PIIB.

Do uzyskania uprawnień potrzebne będzie oczywiście zaliczenie praktyki zawodowej i zdanie egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.