Miesięczne Archiwum: Maj 2011

Jak sprawdzić uprawnienia architektoniczne opiekuna praktyki?

Warunkiem koniecznym zaliczenia praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest czynne członkostwo w samorządzie zawodowym kierownika praktyki, przez cały okres jej trwania. Warto to weryfikować...

Spisy treści ustaw na ustny egzamin na uprawnienia budowlane

Poniżej zamieszczamy spisy treści głównych ustaw i rozporządzeń, które bardzo przyspieszają wyszukiwanie podczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane.Spisy:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie...

Za dużo teorii za mało praktyki – opinia o uczelniach technicznych

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób ubiegających się o uprawnienia budowlane na temat jakości i zakresu kształcenia na uczelniach technicznych.Za mało praktyk, brak zagadnień ...

Uprawnienia budowlane 2011 – sesja wiosenna

13 maja o godz. 10.00 rozpoczęły się we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje...

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane