Skip to main content

Spisy treści ustaw na ustny egzamin na uprawnienia budowlane

Poniżej zamieszczamy spisy treści głównych ustaw i rozporządzeń, które bardzo przyspieszają wyszukiwanie podczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. Spisy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. […]

Czytaj więcej

Za dużo teorii za mało praktyki – opinia o uczelniach technicznych

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób ubiegających się o uprawnienia budowlane na temat jakości i zakresu kształcenia na uczelniach technicznych. Za mało praktyk, brak zagadnień dotyczących rynku pracy oraz zagadnień właściwych dla kadry kierowniczej – to zarzuty, jakie stawiają programom nauczania realizowanym przez polskie uczelnie techniczne ich absolwenci. Dowiedzieć się tego można z ankiety przeprowadzonej przez […]

Czytaj więcej

Uprawnienia budowlane 2011 – sesja wiosenna

13 maja o godz. 10.00 rozpoczęły się we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjnej zakwalifikowały do nich 2896 osób. Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna tradycyjnie już odbywa się w maju. Rozpoczyna się od testu pisemnego i osoby, którym uda się go zdać mogą następnie przystąpić do […]

Czytaj więcej