Kategorie
Aktualności

Uprawnienia budowlane 2011 – sesja wiosenna

13 maja o godz. 10.00 rozpoczęły się we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjnej zakwalifikowały do nich 2896 osób.

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna tradycyjnie już odbywa się w maju. Rozpoczyna się od testu pisemnego i osoby, którym uda się go zdać mogą następnie przystąpić do egzaminu ustnego.

Do tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały 2896 osób. Najwięcej w izbie mazowieckiej – 363, następnie śląskiej – 350 i małopolskiej 304, oraz po 250 osób w izbach pomorskiej i wielkopolskiej. Najmniej osób, bo tylko 55 zostało zakwalifikowanych w izbie opolskiej.

W Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, najliczniejszej w kraju, uczestników wiosennej sesji egzaminacyjnej przybyłych na test pisemny, przywitał Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady MOIIB. Gratulując wszystkim pozytywnego przejścia przez kwalifikacje dopuszczające do egzaminu na uprawnienia budowlane podkreślił, że polskie budownictwo potrzebuje młodych inżynierów mogących pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. M. Grodzki dodał, że wszyscy którzy pozytywnie zdadzą egzamin pisemny i ustny, złożą następnie uroczyste ślubowanie oraz otrzymają decyzję o nadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, we wszystkich innych okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.

W roku 2010, w rezultacie przeprowadzonych egzaminów, branża budowlana w Polsce pozyskała 4504 osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Sesja wiosenna zakończyła się pozytywnym wynikiem dla 2242 kandydatów, sesja jesienna dla 2262 kandydatów. Średnia zdawalność egzaminów w 2010 r., liczona łącznie dla dwóch sesji egzaminacyjnych, ukształtowała się na poziomie ok. 87%.

źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *