Miesięczne Archiwum: Grudzień 2010

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – zima 2010

Ponad 2260 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2010 r. Średnia zdawalność wyniosła 88,08%.Do...

Uprawnienia budowlane w Polsce i na Świecie

W zależności od koniunktury politycznej starano się wprowadzać gwałtowne zmiany w tej dziedzinie nie analizując niezwiązanych z gospodarką warunków ekonomicznych, w których...

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaPolska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę dającą możliwość uzyskania przez członków oryginalnych zaświadczeń...

Praktyki studenckie a praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Zzgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r....

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane