Skip to main content

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – zima 2010

Ponad 2260 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2010 r. Średnia zdawalność wyniosła 88,08%. Do pierwszego etapu jesiennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju 2568 osób. Najwięcej zdających było w izbie śląskiej (ponad 310 osób), następnie mazowieckiej (ponad 300), małopolskiej (ponad 230), […]

Czytaj więcej

Uprawnienia budowlane w Polsce i na Świecie

W zależności od koniunktury politycznej starano się wprowadzać gwałtowne zmiany w tej dziedzinie nie analizując niezwiązanych z gospodarką warunków ekonomicznych, w których sprawdzają się poszczególne rozwiązania. Może warto się zastanowić dlaczego rozwiązania skuteczne w USA równie dobrze sprawdzały się w komunistycznej Rosji, a nie sprawdzały się w krajach Europejskich. PAŃSTWOWA KONTROLA JAKOŚCI W BUDOWNICTWIE Na […]

Czytaj więcej

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę dającą możliwość uzyskania przez członków oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Pobranie zaświadczeń o członkostwie możliwe jest bezpośrednio z portalu PIIB. W portalu będą dostępne elektroniczne zaświadczenia których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku […]

Czytaj więcej

Praktyki studenckie a praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Zzgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takie jak np.: projektowanie czy kierowanie budową lub robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (inżynier lub magister […]

Czytaj więcej