Kategorie
Aktualności

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę dającą możliwość uzyskania przez członków oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Pobranie zaświadczeń o członkostwie możliwe jest bezpośrednio z portalu PIIB.

W portalu będą dostępne elektroniczne zaświadczenia których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą dostępne w serwisie.

Zaświadczenia o członkostwie w Izbie postaci elektronicznej będą tworzone (generowane) zgodnie z rytmem opłacania składek przez członków i będą dostępne dla zalogowanych użytkowników (członków Izby) portalu PIIB.

Dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej członkowie PIIB uzyskają po zalogowaniu się na stronie www.piib.org.pl (patrz rys. 1). Hasło tymczasowe do pierwszej rejestracji w portalu zostanie przesłane indywidualnie i dołączone do 11 numeru Inżyniera Budownictwa. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymagać będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka. Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do listy swoich zaświadczeń, które będzie mógł zapisać na dysku twardym swojego komputera lub na przenośnym elektronicznym nośniku danych.

rys.1 Strona logowania do serwisu elektronicznych zaświadczeń.

W roku 2011 Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie wydawać równolegle zaświadczenia członkowskie w dwóch postaciach:
•    tradycyjne zaświadczenie w postaci papierowej
•    zaświadczenie w postaci elektronicznej.

Zaświadczenie o członkostwie w postaci elektronicznej będą miały postać pliku PDF zgodnego ze wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń i będą opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego danej okręgowej izby lub innej upoważnionej osoby. Wzór elektronicznego zaświadczenia przedstawia rys. 2. Fakt podpisania dokumentu będzie symbolizowany przez ikonkę podpisu elektronicznego w lewym dolnym rogu pliku PDF.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

rys.2 Wzór elektronicznego zaświadczenia członkostwa w Izbie.

Aby zweryfikować podpis elektroniczny w dokumencie PDF zaświadczenia, należy otworzyć zaświadczenie w programie Acrobat Reader oraz kliknąć na symbol znajdujący się w lewym dolnym rogu zaświadczenia. Zostanie otwarte okienko wyświetlające informacje o złożonym na dokumencie podpisie z podaniem informacji o osobie podpisującej i dacie podpisania dokumentu.

Dodatkowo zaświadczenia niezależnie od formy będą zawierać unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu będzie można jednoznacznie sprawdzić wiarygodność zaświadczenia na stronie internetowej PIIB .

5 odpowiedzi na “Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”

Te zaświadczenia są niepotrzebne wcale i tak w przypadku szkody z ubezpieczenia OC Hestia nie wypłaca pieniędzy. Ostatni natrafiłem na analizę z 2011 roku oto przykład działania Prezesa PIIB i całej kliki z nim związanej
Rok ubezpieczenia* wartość szkód zgłoszonych* wartość szkód wypłaconych z danego roku* Stosunek wartości szkód zgłoszonych do wartości szkód wypłaconych z danego roku*
2011 59 657 881,24 zł 1 718 687,22 zł 2,9%
2010 19 527 261,92 zł 3 350 337,59 zł 17,2%
2009 26 591 371,41 zł 2 961 314,36 zł 11,1%
2008 13 530 337,48 zł 1 685 537,43 zł 12,5%
2007 9 231 621,47 zł 1 754 560,48 zł 19,0%
*Dane na podstawie publikacji w Inżynierze Budownictwa

Najgorsze jest to ze prezesem PIIB jest osoba na której ciążą poważne zarzuty oszustwa, były PZPR-wiec Andrzej D.Obecnie wyrok skazujący jeszcze nieprawomocny, ale utrzymanie stanowiska przez tego typa to skandal. Hańba i wstyd inżynierom którzy godzą się na taki stan rzzeczy.
Politycy znieście obowiązek przynależności do izby!

Zlikwidować piib
Jest to płacenie haraczu a pożytku żadnego, piib nic nie pomaga ani w pozwoleniu na budowe ani w otrzymaniu zaaswiadczenia przynalezności ,
co to za uprawnienia budowlane z ograniczeniem bez ograniczeń tego nigdzie nie ma .
Robione sa przepisy pod siebie.
Co z technikami ktorzy przepracowali 40 lat
mają umierac
Wrocic do NOT jak bylo dawniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *