oplatyW związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę uległy zwiększeniu opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów na uprawnienia budowlane.

[tlt_header important=”3″]Opłaty w roku 2014 wynoszą odpowiednio:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej  – 840 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 840 zł[/tlt_list_item]
[/tlt_list]

Za całość procesu przy pozytywnym wyniku egzaminu należy więc zapłacić 1680 zł

W przypadku konieczności ponownego podejścia do egzaminu ustnego jego koszt będzie wynosił 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przypomnijmy, iz wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest określona w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 poz. 578). Wynosi ona 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej, jako opłata za dokonanie czynności kwalifikacyjnych przez członków komisji kwalifikacyjnej, nie podlega zwrotowi nawet, jeżeli wynik tego postępowania będzie negatywny dla wnioskodawcy. Natomiast opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu i z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

1 KOMENTARZ

  1. W Podkarpackiej Izbie wygląda to tak:
    Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
    1) z tytułu kwalifikowania 950 zł,
    2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 950 zł,
    3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here