Kategorie
Wymagania

Zdobycie uprawnień budowlanych w 2014 roku będzie kosztowało więcej

oplatyW związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę uległy zwiększeniu opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów na uprawnienia budowlane.

Opłaty w roku 2014 wynoszą odpowiednio:

  • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej  – 840 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 840 zł

Za całość procesu przy pozytywnym wyniku egzaminu należy więc zapłacić 1680 zł

W przypadku konieczności ponownego podejścia do egzaminu ustnego jego koszt będzie wynosił 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przypomnijmy, iż wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest określona w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 poz. 578). Wynosi ona 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej, jako opłata za dokonanie czynności kwalifikacyjnych przez członków komisji kwalifikacyjnej, nie podlega zwrotowi nawet, jeżeli wynik tego postępowania będzie negatywny dla wnioskodawcy. Natomiast opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu i z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

W odpowiedzi na “Zdobycie uprawnień budowlanych w 2014 roku będzie kosztowało więcej”

W Podkarpackiej Izbie wygląda to tak:
Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 950 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 950 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *