Kategorie
Statystyki

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – wiosna 2010

Ponad 2240 osób w całym kraju zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2010 r. Średnia zdawalność wyniosła 85,3%.

Do pierwszego etapu wiosennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju 2630 zainteresowanych. Najwięcej zdających było w izbie mazowieckiej (ponad 320 osób), następnie małopolskiej (ponad 300) śląskiej (prawie 300), wielkopolskiej (ponad 220) i dolnośląskiej (ponad 200). Najmniej osób zdecydowało się na egzamin pisemny w izbach: lubuskiej (ponad 50) oraz opolskiej (ponad 60). Pomyślnie test zaliczyło we wszystkich okręgowych izbach ponad 2300 osób.

Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane dopuszczono w kraju ponad 2440 osób, w tym także zdających ponownie egzamin poprawkowy (153 osoby zdawały egzamin poprawkowy). W sumie we wszystkich izbach okręgowych egzamin ustny zdało ponad 2240 osób i średnia zdawalność tej części wiosennej sesji egzaminacyjnej wyniosła ok. 91,7%. Najlepiej odpowiadali zdający egzamin ustny w izbach: opolskiej, podlaskiej i lubelskiej.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdawały egzamin to szczególne wydarzenie dla każdej z okręgowych izb i towarzyszy im zawsze podniosła atmosfera.

źródło: PIIB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *