Poniżej 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności.

Pytania dotyczą zagadnień:

 • PRAWO BUDOWLANE
 • PB – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
 • PB – POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE
 • SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE
 • SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
 • WYROBY BUDOWLANE
 • NORMALIZACJA
 • CERTYFIKACJA
 • GEODEZJA
 • BHP – KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • DOZÓR TECHNICZNY
 • AUTOSTRADY PŁATNE
 • DROGI PUBLICZNE
 • ENERGETYKA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • OCHRONA ZABYTKÓW
 • KODEKS CYWILNY
 • KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Pytania na egzamin testowy

Test na uprawnienia budowlane – Przykładowe pytania.

Program do nauki

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here