Kategorie
Pytania użytkowników

Przerwy podczas odbywania praktyki zawodowej

Witam. Czu podczas odbywania praktyk musi być ciągłość? Tzn. Czy można wpisać odbytą praktykę np. 1.01 – 5.01 8.01 – 12.01 i następna dopiero np. 10.03-10.05 i 1.06 – 1.10 (z rozpisanie na tygodnie oczywiście? Czy mogą być przerwy podczas wykonywania tej praktyki?

Odpowiedź


Aktualnie przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o ciągłość praktyki zawodowej. Zasadniczo wymagane jest by sumaryczny okres praktyki zawodowej był nie mniejszy niż ten, który jest wymagany do uzyskania danego rodzaju i specjalności uprawnień.

Tak więc przerwy między okresami praktyki są jak najbardziej dopuszczalne, co jest związane z cyklicznym procesem prowadzenia budowy.

Oczywiście należy jednak zachować rozsądek pod tym względem i unikać wpisywania dużej ilości, bardzo krótkich okresów, gdyż przykładowo z kilkunastu oddzielnych okresów tygodniowych praktyk niewiele wynika.

Przyjmuje się iż realnie najkrótszym okresem praktyki, który można wpisać jest 1 miesiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *