Czy aby uzyskać uprawnienia do projektowania konstrukcji stalowych konieczne jest wyższe wykształcenie, czy wystarcza technikum budowlane plus wieloletnie doświadczenie na stanowisku konstruktora?


Odpowiedź

Niestety do uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych projektowych potrzeba co najmniej odpowiednich studiów I stopnia. Wykształcenie średnie w obecnym stanie prawnym umożliwia jedynie ubieganie się o ograniczone uprawnienia wykonawcze.

Natomiast by posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń konieczne będzie ukończenie także II stopnia na odpowiednim kierunku.

Tak więc w Pani przypadku pierwszym krokiem powinno być uzupełnienie poziomu wykształcenia do wymaganego w przepisach, a następnie odbycie praktyki zawodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here