Kategorie
Pytania użytkowników

Projektowanie konstrukcji stalowych jakie uprawnienia

Czy aby uzyskać uprawnienia do projektowania konstrukcji stalowych konieczne jest wyższe wykształcenie, czy wystarcza technikum budowlane plus wieloletnie doświadczenie na stanowisku konstruktora?


Odpowiedź

Niestety do uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych projektowych potrzeba co najmniej odpowiednich studiów I stopnia. Wykształcenie średnie w obecnym stanie prawnym umożliwia jedynie ubieganie się o ograniczone uprawnienia wykonawcze.

Natomiast by posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń konieczne będzie ukończenie także II stopnia na odpowiednim kierunku.

Tak więc w Pani przypadku pierwszym krokiem powinno być uzupełnienie poziomu wykształcenia do wymaganego w przepisach, a następnie odbycie praktyki zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *