Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka zawodowa do uprawnień sanitarnych

Mam dwa pytania dotyczące odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej:

1) Czy będąc asystentem inspektora nadzoru branży sanitarnej można otrzymać od niego podpis potwierdzenia odbycia praktyk na budowie?

2) Czy jeżeli pracuje na zasadzie działalności gospodarczej to jest to akceptowane w Izbach jako umowa?

Odpowiedź


  1. W przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego zapewne bez problemu można uzyskać taki podpis natomiast podstawową kwestią jest tutaj fakt, iż PIIB nie akceptuje praktyki pod kierownictwem inspektora nadzoru, gdyż według interpretacji pełni on jedynie funkcję kontrolną na budowie. Za faktyczną realizację robót odpowiada natomiast kierownik budowy lub kierownik robót. Więcej informacji tutaj.
  2. Akceptowalna jest każda forma umowy cywilno-prawnej jako podstawa do odbywania praktyki zawodowej, w tym także odbywanie praktyki w ramach własnej działalności gospodarczej. Podczas składania dokumentów kwalifikacyjnych, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie konieczność przedstawić kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *