Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka w PINB

Czy pracując w PINB do izby trzeba złożyć zaświadczenie czy oświadczenie oraz czy wymagane jest wypełnienie zbiorczego zestawienia odbycia praktyki. Proszę o podanie linku do pobrania dokumentów.


Odpowiedź

Zgodnie z Rozporządzeniem , do praktyki zawodowej zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego ( takich jak np. PINB ) , z zastrzeżeniem, iż w takim wypadku ulega ona dwukrotnemu wydłużeniu.

Dokumentowanie takiej praktyki odbywa się na takich samych zasadach jak dla praktyki na budowie, czyli:

  • praktykę wpisuje się w zbiorcze zestawienie praktyki
  • praktykę potwierdza opiekun w oświadczeniu, który powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i być wpisany na listę członków izby inżynierów

Wzory oświadczenia i zaświadczenia znajdują się tutaj: wzory dokumentów

__________________

W uzupełnieniu informacja o tym jakie czynności mogą zostać do takiej praktyki zaliczone: Praktyka w nadzorze budowlanym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *