Wzory dokumentów

[tlt_header important=”2″]Zestawnienie wzorów dokumentów związanych z uprawnieniami budowlanymi[/tlt_header]

[tlt_header important=”4″]KWALIFIKACJA I PRAKTYKA ZAWODOWA – DOKUMENTY W FORMACIE MS WORD[/tlt_header]

[tlt_button label=”Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/01/Oświadczenie-potwierdzające-odbycie-praktyki-zawodowej.doc” icon=”download” size=”medium” ]

[tlt_button label=”Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/01/Zbiorcze-zestawienie-odbytej-praktyki-zawodowej.doc” icon=”download” size=”medium” ]

[tlt_button label=”Formularz osobowy” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz-osobowy.doc” icon=”download” size=”medium” ]

[tlt_button label=”Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wniosek-o-nadanie-uprawnien-budowlanych.doc” icon=”download” size=”medium” ]

[tlt_header important=”4″]EGZAMIN NA UPRAWNIENIA [/tlt_header]

[tlt_button label=”Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wniosek-o-wyznaczenie-terminu-egzaminu.doc” icon=”download” size=”medium” ]

 

[tlt_notice_box type=”info” header=”UWAGA” show_close_button=”0″]Niektóre wzory dokumentów mogą się różnić w poszczególnych Izbach Inżynierów[/tlt_notice_box]