Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka w laboratorium materiałów budowlanych

Czy praktyki w Laboratorium Materiałów Budowlanych zaliczane są do praktyk na uprawnienia budowlane?


Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do praktyki zawodowej na budowie zalicza się wykonywanie czynności zgodnych ze specjalnością praktyki bezpośrednio na budowie. Dopuszcza się dodatkowo wykonywanie praktyki w organach administracji rządowej, nadzoru budowlanego oraz jednostek zarządzających infrastrukturą drogową lub kolejową. W takim wypadku czynności nadzorcze także powinny odbywać się w warunkach budowy.

W rozporządzeniu niestety nie wymieniono takich jednostek jak laboratorium materiałów budowlanych, tak więc z bardzo dużym prawdopodobieństwem taka praktyka nie zostanie zaliczona jako odpowiednia do uzyskania uprawnień budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *