Kategorie
Pytania użytkowników

Stanowisko a rodzaj praktyki zawodowej

Czy istnieją jakieś ograniczenia jeśli chodzi o zdobywaną praktykę zawodową, a stanowisko pracy wpisane w umowie o pracę? Chodzi dokładnie o to czy np. stanowisko projektanta zakłada, ze możne on zdobywać praktykę zawodową jedynie jako projektant, czy taka praktyka, będzie również mogłaby się odbywać na budowie jeśli taki projektant pełniłyby np. role inżyniera budowy, lub kierownika projektu?


Odpowiedź

Oficjalnie rodzaj stanowiska dla danej praktyki nie jest uregulowany w przepisach. Natomiast najczęściej stosuje się zasadę, iż dla praktyki wykonawczej są to stanowiska takie jak inżynier lub majster budowy, ewentualnie asystent kierownika budowy. Dla praktyki projektowej najczęściej spotyka się stanowisko asystent projektanta lub młodszy projektant.

Kluczowy w przypadku praktyki jest natomiast rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków. Wymienione powyżej nazwy stanowisk zwykle oznaczają konkretny zakres obowiązków, który jest znany już od lat. Więc łatwo unika się przepychanek z komisją o czynności wykonywane w ramach bardziej wyrafinowanych nazw stanowisk typu ” specjalista d/s budowlanych” itp. , których zakres jest bardzo szeroki.

Co do odbywania praktyki wykonawczej na budowie na stanowisku projektanta, raczej ciężko będzie udowodnić, iż faktycznie wykonywało się obowiązki inżyniera budowy, gdyż są to zupełnie inne stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.