Kategorie
Pytania użytkowników

Stanowisko a rodzaj praktyki zawodowej

Czy istnieją jakieś ograniczenia jeśli chodzi o zdobywaną praktykę zawodową, a stanowisko pracy wpisane w umowie o pracę? Chodzi dokładnie o to czy np. stanowisko projektanta zakłada, ze możne on zdobywać praktykę zawodową jedynie jako projektant, czy taka praktyka, będzie również mogłaby się odbywać na budowie jeśli taki projektant pełniłyby np. role inżyniera budowy, lub kierownika projektu?


Odpowiedź

Oficjalnie rodzaj stanowiska dla danej praktyki nie jest uregulowany w przepisach. Natomiast najczęściej stosuje się zasadę, iż dla praktyki wykonawczej są to stanowiska takie jak inżynier lub majster budowy, ewentualnie asystent kierownika budowy. Dla praktyki projektowej najczęściej spotyka się stanowisko asystent projektanta lub młodszy projektant.

Kluczowy w przypadku praktyki jest natomiast rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków. Wymienione powyżej nazwy stanowisk zwykle oznaczają konkretny zakres obowiązków, który jest znany już od lat. Więc łatwo unika się przepychanek z komisją o czynności wykonywane w ramach bardziej wyrafinowanych nazw stanowisk typu ” specjalista d/s budowlanych” itp. , których zakres jest bardzo szeroki.

Co do odbywania praktyki wykonawczej na budowie na stanowisku projektanta, raczej ciężko będzie udowodnić, iż faktycznie wykonywało się obowiązki inżyniera budowy, gdyż są to zupełnie inne stanowiska.

12 odpowiedzi na “Stanowisko a rodzaj praktyki zawodowej”

W umowie o pracę mam wpisane Asystent Projektanta w biurze projektowym wspierajacym budowy w Polsce i za granicą. Po 2 tygodniach w firmie zostałem wysłany na budowę w celu pełnienia obowiązków inżyniera budowy bez zmiany umowy. Czy moja praca na budowie jako inżynier, podczas gdy na umowie widnieje stanowisko asystent projektanta, może być wliczona do praktyki budowlanej? Jeśli zajdzie taka potrzeba mogę również zamieścić zaświadczenie kierownika o wykonywanych obowiązkach i zakresach prac.

Generalnie obowiązki powinny mieć odzwierciedlenie w wykonywanych obowiązkach, dlatego zalecane dla praktyki wykonawczej jest stanowisko inżynier/majster budowy. Inna nazwa stanowiska nie przekreśla praktyki ale może być potrzeba dodatkowych wyjaśnień.

W umowie o pracę mam stanowisko Asystent Projektanta / Inżynier Budowy. W zestawienie praktyki projektowej jak i wykonawczej mogę wpisać takie stanowisko czy mam oddzielnie wpisać Asystent projektanta dla praktyki projektowej i Inżynier Budowy dla wykonawczej?

Lepiej będzie wpisać zgodnie z faktycznie wykonywanymi obowiązkami, czyli asystent projektanta przy projektowaniu a inżynier budowy na budowie.

Czy praca na stanowisku brygadzisty kierującego budową może zostać wliczona do praktyki inżynierskiej wykonawczej? Czy może wymagane jest konkretnie stanowisko majstra budowy/inżyniera budowy? Branża o którą pytam to instalatorstwo elektryczne

Tutaj należy być ostrożny gdyż przepisy co prawda w innym kontekście ale mówią że brygadzista nie może sprawować bezpośredniego nadzoru podczas wykonywania robót budowlanych.
To jest stanowiska odpowiedzialne za koordynację działań zespołu, zarządzanie harmonogramem pracy, a także monitorowanie jakości i efektywności. Tymczasem praktyka do uprawnień powinna skupiać się na wykonywaniu obowiązków kierownika budowy lub robót czyli zarządzanie i organizacja robót. Zwykle praktyka taka realizowana jest na stanowisku majster lub inżynier budowy, ewentualnie mistrz.
Wszystko będzie zależeć od faktycznie wykonywanego zakresu obowiązków i jego interpretacji przez komisje kwalifikacyjną.

Czy stanowisko BIM Site Engineer zalicza się do praktyk dla osób ubiegających się o uprawnienia pełne kierowania robotami budowlanymi?

Kluczowa kwestia przy odbywaniu praktyki to zakres wykonywanych obowiązków i ich zgodność ze specjalnością uprawnień o jakie się ubiegają. W skrócie i dużym ogólne, jeżeli obowiązki będą odpowiadać tym wykonywanym przez kierownika budowy lub robót to tak. Natomiast z tego co Nam wiadomo BIM Site Engineer odpowiada raczej za wdrażanie i nadzorowanie nowych technologii na placu budowy, więc może być duży kłopot.

Chciałbym zdobyć praktykę zarówno projektowa jak i wykonawczą na podstawie jednej umowy. Jakie będzie najlepsze stanowisko?

Dla praktyki wykonawczej inżynier budowy, dla praktyki projektowej asystent projektanta. Kluczowy jest jednak zakres obowiązków.

Witam jestem zatrudniony na stanowisku pracownika biurowego, od 3 lat wykonuje projekty przyłączy elektroenergetycznych nN, jestem po 3 roku studiów w tym kierunku i chciałbym rozpocząć praktykę, czy izba zaliczy mi praktykę na takim stanowisku?

Bezpieczniej będzie zmienić stanowisko na bardziej techniczne, dla uprawnień projektowych to może być np. asystent projektanta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *