Kategorie
Egzamin

Jesienna sesja egzaminacyjna 2015 już za nami

W dniu 20.10.2015 we wszystkich okręgowych izbach inżynierów odbył się pisemny egzamin na uprawnienia budowlane. Do egzaminów w 26 jesiennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło około 3000 kandydatów. Liczba kandydatów jest zbliżona do tych zanotowanych w poprzednich sesjach.

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczął się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do ustnej części egzaminu. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić te osoby, które w teście uzyskały min. 75 procent poprawnych odpowiedzi oraz kandydaci, którzy w poprzedniej sesji zaliczyli test, a na egzaminie ustnym nie osiągnęli wymaganego poziomu.

Przypominamy, że pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

Tych, którzy egzamin mają już za sobą zachęcamy do przekazania swoich wspomnień i porad aby ułatwić zadanie przyszłym zdającym : Egzamin na uprawnienia – Twoje wspomnienia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *