Reply To: Zaliczenie czasu praktyk

Strona główna Forums Praktyka zawodowa Zaliczenie czasu praktyk Reply To: Zaliczenie czasu praktyk

#6379

Jeżeli ta praktyka była objęta programem studiów to raczej PIIB jej nie zaliczy.
Tutaj więcej szczegółów: https://uprawnieniabudowlane.pl/praktyki-studenckie-a-praktyka-zawodowa-do-uprawnien-budowlanych/