Odpowiedz na: Przyniesione wydrukowane własne akty prawne lub książki na egzaminie ustnym

Uprawnienia budowlane Forum Egzamin Przyniesione wydrukowane własne akty prawne lub książki na egzaminie ustnym Odpowiedz na: Przyniesione wydrukowane własne akty prawne lub książki na egzaminie ustnym

#4740
uprawnienia
Opiekun forum

W głównym regulaminie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w PIIB nie ma na ten temat żadnych informacji. To czy dana izba dopuszcza możliwość posługiwania się przyniesionymi na egzamin własnymi tekstami ustaw czy norm oraz książek zależy od konkretnej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Są izby, które dopuszczają możliwość korzystania z takich materiałów np. małopolska, natomiast są też takie, które tego zabraniają np. podlaska. Polecam zasięgnąć opinii zdających we wcześniejszych sesjach egzaminacyjnych, gdyż zwykle jest to powtarzalne.

Zdający egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne w IARP podczas przygotowań mogą natomiast posługiwać się własnymi wydrukowanymi tekstami aktów prawnych, normami oraz Eurokodami – jest to oficjalnie dozwolone w paragrafie 10 ust.7 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego IARP