Odpowiedz na: Problem w kwalifikacji

Uprawnienia budowlane Forum Kwalifikacja Problem w kwalifikacji Odpowiedz na: Problem w kwalifikacji

#10207
uprawnienia
Opiekun forum

Tak podejście PIIB w tym zakresie jest znane już od kilku lat. Opisujemy go m.in. tutaj https://uprawnieniabudowlane.pl/kierownik-praktyki-zawodowej/

Generalnie chodzi o to, że są to stare uprawnienia, które swym zakresem nie odpowiadają tym obecnie istniejącym. Niektóre izby akceptują takie uprawnienia jedynie w zakresie ograniczonym, ale w większości izb wpisanie kierownika z takimi uprawnieniami wiąże się niestety z decyzją odmowną.