Skip to main content

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej dla studiujących na kierunku Transport

Zgodnie z wprowadzonym  dnia 21 kwietnia 2011r.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2011r.) absolwenci kierunku Transport o specjalności „Drogi Kolejowe” mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane przewidziane dla specjalności kolejowych. To bardzo dobra wiadomość dla studentów i absolwentów , którzy dotychczas byli […]

Czytaj więcej