Kategorie
Pytania użytkowników

Uprawnienia SRK

Czy ktoś z Państwa mógłby mi udzielić odpowiedzi na poniższe pytanie.

W jakich latach w okresie między 2000r-2015r “nie” były wydawane uprawnienia w branży srk (sterowanie ruchem kolejowym),a w jakich latach w wyżej wymienionym okresie uprawnienia w branży energetycznej lub kolejowej odnoszą się do branży srk.Jeżeli ktoś posiada taką wiedzę i byłby życzliwy odpowiedzieć na te zagadnienie to z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam.


Odpowiedź

Na podstawie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( poniżej zawarte cytaty z obowiązującego w tamtym czasie jego brzmienia)

 

od 1995 do 2006 SRK było poza zakresem uprawnień budowlanych
§ 2 Uprawnienia budowlane nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

  1. instalacji i urządzeń służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego

 

Od 2006 do 2014 SRK w specjalności instalacje elektryczne
§ 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego
lub kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzàdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzàdzeniami do zasilania i sterowania.

 

w 2011 nowelizacja tego paragrafu ( wprowadzono specjalność kolejową ) ale dalej SRK w instalacjach elektrycznych

 

w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.”;

 

od września 2014 roku SRK w oddzielnej specjalności kolejowej srk

3 odpowiedzi na “Uprawnienia SRK”

Masz uprawnienia elektryczne kolejowe do sieci trakcyjnej i nie trakcyjnej, EORów itp , SRK to zupełnie inna bajka, bardziej automatyka niż elektryka.

Dzień dobry,
Jestem uprawniony do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w zakresie SRK, jeśli posiadam uprawnienia budowlane elektryczne o treści jak w § 24 ust. 1 ?
„1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.”;

To zależy kiedy i na podstawie jakich przepisów uprawnienia zostały wydane. W razie wątpliwości najlepiej zwrócić się do swojej izby w celu interpretacji zakresu uprawnień. Wydanie takiego dokumentu należy do obowiązków statutowych izby, a będzie on niezwykle pomocny w celu oficjalnego potwierdzenia posiadanych uprawnień oraz ich zakresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *